Program: Arbetslivsinriktad rehabilitering

Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting – företagshälsovårdens metoder och arbetssätt
Anslag: 3 100 000 kr

Katarina Kjellberg, Karolinska Institutet, ska utveckla företagshälsovårdens metoder för tidig arbetslivsinriktad rehabilitering av vård- och omsorgspersonal. Studien omfattar arbetsförmågebedömningar, anpassningar av arbetet och tjänsten "Sjuk- och friskanmälan med sjukvårdsrådgivning" samt samverkan med olika aktörer.

Katarina Kjellberg, Karolinska Istitutet
katarina.kjellberg@ki.se

Rörlighet på arbetsmarknaden bland sjukskrivna
Anslag: 3 350 000 kr

Sjukskrivnas möjligheter att vara rörliga på arbetsmarknaden kan vara en viktig del i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Gun Johansson, Linköpings universitet, ska studera omfattning av denna rörlighet och hur den påverkar de sjukskrivnas möjligheter att kvarstå på arbetsmarknaden.

Gun Johansson, Linköpings universitet
gun.johansson@liu.se

Sociala kontakter under sjukfrånvaron – på gott eller ont?
Anslag: 2 800 000 kr

Åsa Tjulin, Linköpings universitet, ska ta reda på hur chefer och arbetskamrater ska förhålla sig till den sjukskrivne för att skapa en bra kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningstiden. Goda kontakter antas underlätta en återgång i arbete och leda till kortare sjukfrånvaro.

Åsa Tjulin, Linköpings universitet
asa.tjulin@liu.se

Att ta tillvara förmåga – trots begränsning
Anslag: 2 900 000 kr

Hur får man bäst tillbaka sjukskrivna i arbete? Elsy Söderberg, Linköpings universitet, ska öka kunskapen om The Strenghts model, som tycks vara en framgångsrik metod för att få tillbaka sjukskrivna till arbetslivet. Metoden innebär att individen själv tar ansvar och involveras i rehabiliteringsprocessen.

Elsy Söderberg, Linköpings universitet
elsy.soderberg@liu.se

Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön: Interventionsstudie för verksamhets- och arbetsmiljöutveckling på forskningsbaserad grund
Anslag: 4 200 000 kr

Professorerna Magnus Sverke och Gunnar Aronsson, Stockholms universitet, ska forska kring hur chefer kan organisera arbetet och ta till vara på forskningsbaserad kunskap så att det främjar personalens hälsa.

Magnus Sverke, Stockholms universitet
mse@psychology.su.se