Första årskonferensen för FoU-programmet Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom

Jenny Selander, Karolinska Institutet, Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Annika Rosengren, Göteborgs universitet, Tomas Faresjö, Linköpings universitet, Helgi Schiöth, Uppsala universitet och Johan Sundström, Uppsala universitet forskar alla inom FoU-programmet: Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom.

Hjärt- och kärlsjukdom är en av våra stora folksjukdomar och den näst vanligaste dödsorsaken för människor i arbetsför ålder. Under en femårsperiod ska forskare i sex projekt undersöka arbetsmiljöns betydelse för hjärt- och kärlsjukdom med fokus på sjukdomsförebyggande insatser och direkt patientnytta.

Den 22 november var det dags för den första årskonferensen, där samtliga forskare, styrgrupp, expertgrupp och FoU-avdelningen på AFA Försäkring träffades. Forskarna presenterade hur långt de har kommit i sina projekt och vilka metoder de har utvecklat under det första året.

Moderator var Fredrik Hed.

Här kan du läsa mer om vilka projekt som ingår i FoU-programmet Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom.


Text och foto: Susanne Ekström

Tidplan

FoU-programmet Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom startade den 1 oktober 2017 och pågår till den 30 september 2022.