FoU-program

Här hittar du information om pågående och avslutade FoU-program.

Att leva och arbeta med psykisk ohälsa

Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn

Programmet pågår mellan 2020 och 2023 och finansieras med 37 miljoner kronor fördelade på nio projekt.

Läs mer om programmet och projekten

Ung i arbetslivet

Programmet pågår mellan 2019 och 2023 och finansieras med 40 miljoner kronor fördelade på åtta projekt.

Läs mer om programmet och projekten

Ett arbetsliv utan hjärt-kärlsjukdom

Programtiden är 1 oktober 2017 till den 30 september 2022.

Läs mer om programmet och projekten

Hållbart arbetsliv

Programmet pågår mellan 2017 och 2019 och finansieras med 30 miljoner kronor, fördelade på åtta forskningsprojekt.

Läs mer om programmet och projekten