Hållbart arbetsliv lockar många forskare

Intresset är rekordstort för AFA Försäkrings nya forskningsprogram för ett hållbart arbetsliv. 180 projektskisser har kommit in från forskare inom olika forskningsområden. Många skisser har dessutom kommit från forskare som inte sökt bidrag hos AFA Försäkring tidigare, vilket tyder på att AFA Försäkring blir alltmer känd som FoU-finansiär.

– Att göra arbetslivet mer hållbart är en av de största utmaningarna för svensk arbetsmarknad och det är därför som arbetsmarknadens parter gör denna unika satsning. Vi är glada att så många forskare från olika discipliner har hörsammat detta och inkommit med intressanta projektidéer. Vi har aldrig tidigare haft så många skisser till en programutlysning, säger Susanna Stymne Airey, forskningschef på AFA Försäkring.    

– Det är väldigt positivt att vi fått in så många ansökningar. Även om vi avgränsat oss så är ett hållbart arbetsliv ett väldigt brett område och ett mycket aktuellt ämne. Det stora intresset beror både på att det är en het fråga och att det är ett stort område, säger Mats Stenberg på SKL, som är medlem i det nya forskningsprogrammets styrgrupp.

Beslut fattas i september

Skisser är det första steget i urvalsprocessen och i februari fattades beslut om vilka forskare som ska komma in med fullständiga ansökningar. Beslut om vilka som slutligen får projektbidrag fattas i september. Ett antal forskningsprojekt får då dela på 30 miljoner kronor i stöd till forskning om hur arbetslivet kan bli mer hållbart. Det treåriga programmet Hållbart arbetsliv startar vid årsskiftet och pågår till december 2019.

Hållbarhet i arbetslivssammanhang handlar om att skapa goda arbetsmiljömässiga förutsättningar för människor oberoende av livsfas och ålder. Vi lever allt längre och vi förutsätts också arbeta allt längre. Men även andra faktorer påverkar, såsom den snabba tekniska utvecklingen, den ökande globaliseringen och den internationella konkurrensen, samhällssystem och attityder och värderingar.

– Arbetsgivare lockar mer arbetskraft om de anses vara attraktiva och ha hälsofrämjande arbetsplatser. Dessutom behöver fler jobba längre upp i åldrarna. En bra arbetsmiljö ger både effektivitet och en god ekonomi åt verksamheten, säger Mats Stenberg.

Nya verktyg till organisationer

Programmet ska generera mer kunskap, främst praktiskt inriktad och direkt tillämpbar sådan, om hur organisationer kan bidra till ett mer hållbart arbetsliv.

– Den här utlysningen har fokus på att utveckla nya metoder och strategier som kan leda till praktisk tillämpning på organisationsnivå, säger Susanna Stymne Airey.