AFA Försäkrings forskningsprogram om kronisk smärta har startat

I augusti 2015 påbörjade forskarna i de tretton forskningsprojekten inom AFA Försäkrings forskningsprogram om kronisk smärta sitt arbete. När programmet avslutas om tre år kan vi ha fått helt nya kunskaper om ett kostsamt samhällsproblem där kunskaperna brister om såväl orsaker som om hur smärtan bäst behandlas och förebyggs.

Kronisk smärta orsakar inte bara stort lidande för dem som drabbas och problem för arbetsgivare, den innebär också höga kostnader för samhället. SBU, Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering, har beräknat att de årliga samhällskostnaderna för långvarig smärta är hela 90 miljarder kronor per år.

— Cirka 20 procent av befolkningen har kronisk smärta och ofta är det nervsmärta som är särskilt svår att behandla, berättade Harald Breivik, professor vid universitetssjukhuset i Oslo och världskänd smärtforskare vid det heldagsseminarium på AFA Försäkring 20 augusti som blev startskottet för det nya forskningsprogrammet.

Kronisk eller långvarig smärta ligger också bakom en stor del av AFA Försäkrings skadeärenden.

— Kronisk smärta är en väldigt vanlig orsak till sjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga. Kronisk smärta ger nedsatt livskvalitet för individer och innebär höga samhällskostnader. Cirka en tredjedel av utbetalningarna från AFA Försäkring rör fall där smärta spelar en roll, säger Susanna Stymne Airey, chef för AFA Försäkrings FoU-avdelning.

— Detta är en särskild satsning som AFA Försäkring har valt att göra inom ett viktigt område som orsakar mycket lidande och stora kostnader för samhället, säger AFA Försäkrings VD Anders Moberg i ett pressuttalande.

Det treåriga forskningsprogrammet avslutas 2018. De tretton forskningsprojekten innebär en bred samlad forskningsinsats för nya kunskaper om långvarig smärta. Psykologer, gastroenterologer, farmakologer, statsvetare, medicinska fysiker med flera ska ta reda på inte bara om hur sådan smärta uppkommer utan också om hur den bäst behandlas och förebyggs. AFA Försäkring har förhoppningar på att programmet också kommer att leda till nya viktiga kunskaper om det komplexa samspelet mellan kronisk smärta och psykisk ohälsa.