Stort intresse för psykosocial arbetsmiljö

Nästan 200 personer deltog på AFA Försäkrings FoU-dag den 10 november i Stockholm. Forskare, representanter för arbetsmarknadens parter med flera, diskuterade hur man kan få en bättre psykosocial arbetsmiljö. En fråga som blivit aktuell med snabbt stigande sjuktal på grund av psykisk ohälsa.

Psykiatriska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning enligt AFA Försäkrings skadedatabas. Dagens huvudtalare var Stavroula Leka, internationellt välrenommerad forskare inom psykosocial arbetsmiljö och professor vid Nottinghams universitet. Hon betonade att det faktiskt finns en hel del kunskap inom området.

– Men prioriteras dessa frågor? Har vi tillräckligt med handlingskraft och använder vi rätt verktyg? Förstår beslutsfattare och intressenter vad psykosociala risker innebär?

Hon hävdade att det är hur vi förvaltar våra verksamheter och organisationers hållbarhet som bestämmer vilka psykosociala faktorer som ska bli positiva eller negativa.

– Om du gör bra ifrån dig där får du alla de positiva faktorerna, annars uppstår alla riskerna, sa hon.

Stavroula Leka pekade på att en stor mängd forskning identifierat psykosociala faror i arbetslivet, men att det saknas fokus på förebyggande arbete och hållbara organisationer. Vi behöver inte bara fokusera på det negativa utan även se på positiva psykosociala faktorer i arbetslivet.

Hållbarhet, ledarskap och friskfaktorer

Liknande idéer var flera forskare under dagen inne på.

– Det handlar inte bara om att få bort riskfaktorer. Man kan inte eliminera dåliga ledare eller lagstifta om god kommunikation. Jag tror det är bättre att jobba hälsofrämjande, sa Eva Vingård, professor emerita vid Uppsala universitet.

Susanna Toivanen, docent vid Stockholms universitet, pekade också på det hållbara ledarskapets betydelse samt att arbeta långsiktigt och förebyggande för hälsa och god arbetsmiljö.

– Problemlösningsbaserade samtal med inriktning på åtgärder på arbetsplatsen minskar sjukskrivning och stress och utmattning kan förebyggas med KBT, avslappning och organisatoriska förändringar, konstaterade Gunnar Bergström, docent vid Karolinska Institutet.

Mia Söderberg, psykolog och medicine doktor, betonade att hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns ett väl belagt samband mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hjärtinfarkt, men studier som hon varit med om att genomföra visar att höga krav/låg kontroll på jobbet inte har samband med stroke. Hon har också sett att män som drabbats av hjärtinfarkt oftare byter jobb än kvinnor i samma situation – eftersom de oftare är inlåsta i sina yrken.

Stefan Szücs, docent vid Göteborgs universitet, talade om sambandet mellan omorganisation å ena sidan och långtidssjukrivning och psykisk ohälsa å den andra.

– I större svenska kommuner som genomfört omorganisationer finns ett starkt samband med långtidssjukskrivningar, sa han.

Många sover dåligt

När det gäller depression så finns det en stark koppling till låg kontroll, hög stressnivå och mobbning på arbetsplatsen, berättade Linda Magnusson Hanson, docent på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Medverkade under dagen gjorde också sömnforskaren Christian Benedict från Uppsala universitet. Han talade om sömnens positiva effekter och sömnbristens påverkan på hälsan. Var tredje svensk sover mindre än de sju timmar per natt som rekommenderas och varannan är trött under dagen, fast man sovit på natten. Alkohol, rökning, stress, sjukdom och hög ålder kan påverka sömnen negativt – men mentalt och fysiskt arbete förbättrar den.

På FoU-dagen deltog också socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (läs mer här) och under förmiddagen tillkännagavs att AFA Försäkrings stora årliga post doc-stöd (läs mer här) går till Susanne Sütterlin vid Uppsala universitet.

– Jag är överlycklig och djupt ärad. Det känns stort, sa hon.

Dessutom delades AFA Försäkring och Prevents stipendium Utmärkt arbetsmiljöuppsats på 15 000 kronor ut till Karin Lovén för hennes uppsats om hur ämnen i städsprej kan påverka oss och Jessica Hoff för hennes uppsats om arbetsmiljö och verksamhetsstyrning i Socialtjänsten.