Kraftigt höjda sjuktal oroar: ”Vi behöver mer forskning”

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besökte AFA Försäkrings FoU-dag den 10 november. Hon berättade bland annat om regeringens arbete mot stigande sjuktal och behovet av mer forskning inom området.

Annika Strandhäll inledde med att betona att FoU-dagens tema – psykosocial arbetsmiljö – handlade om precis det som hon har framför sig på skrivbordet för tillfället. Som socialförsäkringsminister har hon sedan oktober 2014 ansvar på departementet för sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, föräldraförsäkringen och pensionerna. Samtidigt är regeringen bekymrad över att sjuktalen ökar hastigt, främst på grund av psykiatriska diagnoser.

– De inslag ni haft under dagens konferens är i kärnan för det som är min utmaning just nu, sa hon.

– Vi måste höja statusen för psykosociala riskfaktorer och psykosocial arbetsmiljö.

Mer forskning behövs

Annika Strandhäll berättade om regeringens oro för de snabbt stigande sjuktalen.

– Om vi tittar tillbaka på förra gången sjuktalen steg kraftigt så hade vi de högsta talen i världen. Det som jag ser just nu är att vi inte är uppe där än, men indikationerna på att vi är på väg dit är tydliga. Enligt statistik från Försäkringskassan har sjuktalen stigit med 70 procent sedan 2010. Närmare hälften av de sjukskrivna har något slags psykiatrisk diagnos. Dessutom finns det en hel del samsjuklighet mellan den typen av besvär och smärtor i nacke och axlar med mera.

– Det är vanligen så att vi i Sverige slår oss för bröstet när det gäller arbetsmiljö, sa Annika Strandhäll och pekade på att vi har stor kunskap om fysisk arbetsmiljö, men att det fortfarande saknas kunskap om arbetsmiljöfaktorer och risker som kan kopplas till diagnoserna bakom de flesta sjukskrivningarna.

– Vi är inte ens i närheten lika bra på det som handlar om psykosocial arbetsmiljö, vi behöver mer forskning.

Viktig finansiär

Regeringen arbetar bland annat med förstärkta resurser till Försäkringskassan, stöd till arbetsgivare och att få fram fler läkare till företagshälsovården. Nästa år kommer en forskningspolitisk proposition och socialförsäkringsministern berättade att regeringen just nu arbetar med innehållet i den. Hon passade också på att berömma arbetet som AFA Försäkring – och arbetsmarknadens parter via AFA Försäkring – lägger ned på att stötta forskning inom hennes område.

– AFA Försäkring är en jätteviktig forskningsfinansiär. Jag vet att det finns resurser på AFA Försäkring att ytterligare utveckla forskningen, sa hon.