November

Här kan du läsa artiklar från nyhetsbrev om AFA Försäkrings FoU-verksamhet. Nyhetsbrevet i sin helhet och tidigare nyhetsbrev hittar du under "Nyhetsbrev" i vänstermenyn på denna sida.

Hon undersöker nya hot mot antibiotika
Kraftigt höjda sjuktal oroar: "Vi behöver mer forskning"
"En verklig förmån att få vara här"
Stort intresse för psykosocial arbetsmiljö