Nya rön om behandling av hjärtstillestånd

Patienter med hjärtstopp har sedan 2002 kylts ner till 33 grader när de hamnat på sjukhus. Tidigare har man sett att det ökar överlevnaden. En ny svensk studie – med stöd från AFA Försäkring – visar dock att det räcker att hålla patienterna på 36 grader – närmare kroppens normaltemperatur. Studien har fått stor uppmärksamhet och allt fler sjukhus behandlar enligt de nya rönen.

Forskarna har slumpat två grupper av totalt 950 patienter vars hjärta slutat slå till behandling med antingen en lägre kroppstemperatur på 33 grader eller en temperatur på 36 grader som är närmare kroppens normaltemperatur (de flesta patienter med hjärtstopp får feber om man inte behandlar alls). Studien är den största hittills i sitt slag.

– Det var väldigt oväntat att det var så lika resultat mellan grupperna. De var nästan identiska, säger Niklas Nielsen, överläkare vid Helsingborgs lasarett, medicine doktor och ansvarig forskare för forskningsprojektet.

Bland dem som kyldes ned till 33 grader överlevde 50 procent och av dem som enbart fick behandling mot feber 52 procent – en skillnad som inte är statistiskt signifikant.

Förutom att behandlingsresultaten var lika bra var biverkningarna – i form av infektioner, blödningar och rubbningar i salt-vätskebalansen – något högre i gruppen som kyldes ned till 33 grader.

– Allt talar för att det nyttiga är att undvika feber. Men jag tror det kan finnas frågetecken även där. Det kanske inte gäller för alla patienter och bör undersökas ytterligare, säger Niklas Nielsen.

Behöver rehabilitering

Anledningen till att de gjorde studien var att forskarna bakom den var osäkra på den forskning från början av 2000-talet som ligger till grund för den utbredda kylbehandlingen. Svenska och utländska sjukhus har nu i allt större utsträckning tagit till sig de nya resultaten och många kyler inte längre ned patienter som drabbats av hjärtstopp till 33 grader.

Forskarna kunde se att de som överlever hjärtstoppet och skrivs ut från sjukhuset klarar sig väl och återgår till sina vanliga liv. Nio av tio hade en bra neurologisk funktion ett halvår efter hjärtstilleståndet (som kan orsaka hjärnskador). Patienternas livskvalitet var också bra. Men forskarna kunde se att de förmodligen behöver mer strukturerad och omfattande rehabilitering för att återgå i arbete.

Forskargruppen har samlat ihop cirka 20.000 blodprov i en biobank från de patienter som deltog i studien. Proverna har använts bland annat för att söka tecken på hjärnskador. Andra forskare kan nu ansöka om att få ta del av det omfattande materialet.

Bättre överlevnad

Den generella överlevnaden vid hjärtstillestånd utanför sjukhus ligger på cirka tio procent i Sverige, men bland dem som kommer levande till sjukhus överlever hälften – vilket är jämförbart med andra svåra akuta sjukdomar som exempelvis allvarlig blodförgiftning eller lunginflammation.

För några år sedan var den totala överlevnaden nere på cirka fyra procent. Fördubblingen beror till stor del på fler hjärtstartare ute i samhället. AFA Försäkring deltog nyligen i en riksomfattande kampanj där hjärtstartare placerades ut och tusentals svenskar fick utbildning i hjärt-lungräddning.