De fick vårens forskningsbidrag

Fyra forskningsprojekt fick sammanlagt 11 805 000 kronor i forskningsanslag av AFA Försäkring i april. Flera av projekten har som mål att motverka stressrelaterad ohälsa.

Psykisk ohälsa och sjukskrivningar på grund av stress blir allt vanligare. Det visar statistik både från Försäkringskassan och AFA Försäkring. Det behövs mer forskning och utveckling inom området. Tre av fyra forskningsprojekt som fick anslag från AFA Försäkring i april berör just stressen och dess konsekvenser.

Unga kvinnor drabbas mest av den stressrelaterade ohälsan. Victoria Blom vid Umeå universitet fick forskningsbidrag i vårens anslagsomgång för att undersöka varför kvinnor är mer utsatta än män och även vilken roll deltidsarbete – som kvinnor oftare har – spelar i sammanhanget. Fredrik Sjödin vid Umeå universitet fick bidrag för att ta reda på vilken roll pedagogiken på förskolor spelar för buller och stress i skolmiljön. När det gäller stressens konsekvenser fick Kjell Torén vid Göteborgs universitet medel för att undersöka hur stress påverkar åderförkalkning.

Utöver dessa stressrelaterade projekt fick även Jan Henriksson vid Karolinska Institutet forskningsanslag för att undersöka hur man kan förebygga knäledsartros och hur fysisk träning kan minska besvären och smärtan hos dem som drabbats.

 

Läs mer om forskningsprojekten