AFA Försäkring lyfter psykosocial arbetsmiljö

Sjukfrånvaron på grund av stress och psykisk ohälsa ökar närmast lavinartat. Mest drabbas kvinnor och offentlig sektor, precis som i slutet av nittiotalet. Därför har AFA Försäkring psykosocial arbetsmiljö som tema under 2015.

Färsk statistik från Försäkringskassan visar att stress för närvarande är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och att antalet sjukfall på grund av psykisk ohälsa ökar för tredje året i rad. Diagnosen akut stressreaktion har nästan fördubblats bland sjukfallen på enbart två år.

Hos AFA Försäkring syns också den ökade psykiska ohälsan. Inte minst i de ärenden som handlar om längre sjukskrivningar.

– Vi kan se att psykisk ohälsa ökar och den trenden har förstärkts. Vi har också sett att i den landstingskommunala sektorn är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. Därför är det en viktig temasatsning, säger Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Röd tråd i verksamheten

Psykisk ohälsa har, tillsammans med fallolyckor, utsetts till tema för 2015. Det kommer att synas på många olika vis i AFA Försäkrings verksamhet. Den årliga FoU-dagen i november fokuserar på psykosocial arbetsmiljö, detsamma gäller ett seminarium om mobbning som anordnas under Almedalsveckan. Avdelningen för analys och försäkringsvillkor på AFA Försäkring sammanställer dessutom en särskild rapport om psykisk ohälsa inom kontaktyrken som kommer till hösten.

Därtill kommer frukostseminarier som tar upp olika aspekter av psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö samt andra aktiviteter för att sprida aktuell forskning inom området.

– Vi försöker få det till en röd tråd i vår verksamhet under året. Vi behöver jobba mer medvetet inom det här området nu, säger Susanna Stymne Airey, chef för forskning och utveckling på AFA Försäkring.

– Det är inte bara individer som drabbas utan även organisationer och hela samhället i stort. Vi ser även att många yngre drabbas, vilket är oroande.

Viktigt sprida resultat

FoU-avdelningen hoppas med temasatsningen få in ansökningar om forskningsbidrag inom området, men framför allt vill de nå ut mer med den forskning som får anslag. Resultatspridningen är helt avgörande för att forskningen ska göra nytta.

– Det är viktigt att få ut information och forskningsresultat till chefer, HR-avdelningar med flera så att de kan lära sig både att förebygga och hantera psykisk ohälsa, säger Susanna Stymne Airey.

För AFA Försäkring som forskningsfinansiär är det avgörande att resultaten och kunskaperna når ut och blir användbara – i detta fall att den psykiska ohälsan minskar och den psykosociala arbetsmiljön förbättras.

– Vi har väldigt många kanaler för att nå ut. Vi har Suntarbetsliv, Prevent med flera som vi samarbetar med, men vi behöver göra mer. Vi skulle också vilja få ut data och sprida kunskap om forskningen redan medan forskningsprojekten pågår så att vi snabbare kan omsätta resultaten och levandegöra forskningen, säger Susanna Stymne Airey.