April

Här kan du läsa artiklar från senaste nyhetsbrevet om AFA Försäkrings FoU-verksamhet. Nyhetsbrevet i sin helhet och tidigare nyhetsbrev hittar du under "Nyhetsbrev" i vänstermenyn på denna sida.

De fick vårens forskningsbidrag
AFA Försäkring satsar på psykosocial arbetsmiljö 
Dags att söka post doc-stöd 
Par gav insikter om arbetssituation 
Myckets samhällsnytta i den forskning som får stöd 
Uppföljning visade försämringar för socialsekreterare