Högintressant forskning under Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är Sveriges största mötesplats för arbetsmiljöintresserade forskare och praktiker. Ett flertal kända forskare deltar i år och cirka trettio forskningsprojekt som fått stöd från AFA Försäkring visas upp.

Gilla Jobbet arrangeras den 22-23 oktober på Stockholmsmässan av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom privata sektorn och kommun- och landstingssektorn.

Under de två dagarna fylls hundratals seminarier och 3 000 kvm utställningsyta med mängder av kunskap, diskussioner och information för praktiker och forskare inom arbetsmiljöområdet.

De två dagarna inleds bland annat med Hans Rosling, professor och en av världens mest kända forskare inom hälsoområdet. Dessutom kommer Carin Götblad, före detta länspolismästare och omtalad för sina ledaregenskaper. Andra kända ansikten som medverkar är bland andra psykologen och radiorösten Per Naroskin samt stressforskaren Dan Hasson.

Mäter arbetsmiljöns ekonomi

Cirka trettio av forskningsprojekten som visas upp har fått forskningsbidrag från AFA Försäkring. Ett av projekten handlar om huruvida arbetsmiljö lönar sig ekonomiskt och hur det kan mätas. Forskarna arbetar med att ta fram ett instrument med vars hjälp man kan beräkna den ekonomiska effekten av förebyggande insatser. Instrumentet presenteras 2016, men redan nu finns bland annat resultat från en pilotstudie kring chefers syn på arbetsmiljö- och ohälsoproblem.

– Det är sådant som inte ofta diskuteras av chefer och det finns ett behov av att utbilda dem i arbetsmiljöfrågor, säger Malin Lohela Karlsson, forskaren som ska berätta om projektet under Gilla Jobbet.

– Cheferna är medvetna om ohälsoproblem men inte jättebra på att se omfattning, konsekvenser och kostnader för dem, säger hon.

För henne är det självklart att delta.

– Det är ett otroligt intressant forum för att prata om de frågor jag brinner för. Det är viktigt att diskutera och lyfta fram de här frågorna och Gilla Jobbet är fantastiskt för det, säger hon.

Många intressanta projekt

Bland de forskningsprojekt som fått stöd från AFA Försäkring finns också docent Elmir Omerovic som har undersökt hur jobbstress ökar risken för ett relativt nytt sjukdomssyndrom – stressinducerad kardiomyopati, det som i folkmun ofta kallas "brustet hjärta". Det första fallet diagnosticerades 2006 och idag drabbas cirka 50 personer i månaden av "brustet hjärta". Ofta är det kvinnor och tillståndet misstas ibland för akut hjärtinfarkt.

Ett annat intressant projekt med stöd från AFA Försäkring handlar om etiska dilemman i vården. Fil. dr Erica Falkenström har undersökt vad som behövs för att vårdchefer ska kunna ta ansvar och agera etiskt kompetent. Professor Magnus Svartengren, som presenterar ett projekt om hur arbetsledare, anställda och företagshälsovård ska kunna samverka för att uppnå långtidsfriska arbetsplatser har satt fokus på förutsättningar för minskad stress och bättre hälsa på jobbet.

Här hittar du mer information om Gilla Jobbet.