AFA Försäkring stöttar nationell forskardag

Fredagen den 26 september är det dags för Forskarfredag – ett årligt arrangemang för att synliggöra forskare och forskning runt om i Sverige. AFA Försäkring sponsrar Forskarfredag tillsammans med en rad andra forskningsfinansiärer som Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova.

Internationellt kallas evenemanget Researchers' Night och går av stapeln den 26 september i ett flertal europeiska länder. Det kom till 2005 på initiativ av EU-kommissionen för att sprida forskning och synliggöra forskare för allmänheten. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna koordinerats av den ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet, som arrangerar aktiviteterna tillsammans med universitet, högskolor och andra lokala eller regionala aktörer.

 Sprider kunskap om forskningens nytta

– Forskarfredag är en ny och spännande kanal för oss. Vi får vara med och skapa arenor och mötesplatser tillsammans med andra forskningsfinansiärer där vi kan visa vilken nytta forskningen har för samhället, säger Susanna Stymne Airey, chef för AFA Försäkrings FoU-avdelning.

– Syftet med Forskarfredag är ju att öka intresset för forskning och högre utbildning hos särskilt ungdomar och barn. Dessutom ökar vår medverkan kännedomen om AFA Försäkring som forskningsfinansiär.

På grund av hög konkurrens om medlen har Vetenskap och Allmänhet i år inte fått något stöd från EU för att anordna Forskarfredag. Desto viktigare är det att svenska finansiärer stöder aktiviteterna.

Forskningsaktiviteter i hela landet

Till skillnad från exempelvis Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Forskarfredag en landsomfattande händelse där såväl stora universitet som små vetenskapscentra och mindre städer deltar.

Den geografiska spridningen skiljer också ut Forskarfredag från sina europeiska motsvarigheter, som oftast handlar om vetenskapsfestivaler i storstäder.

– Vi har satsat på festivalen ska finnas i hela landet för att nå ut till olika landsändar och visa folk där att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb, säger Lotta Tomasson, projektledare på Vetenskap & Allmänhet med ansvar för att koordinera Forskarfredag.

Under förra årets Forskarfredag anordnades aktiviteter på ett 30-tal orter runt om i landet med totalt över 30 000 besökare. I år blir det aktiviteter på något färre orter, totalt 25 stycken. Men då ingår bland annat det stora massexperimentet Grönsaksförsöket – med Livsmedelsverket som medarrangör – där runt 25 000 elever under en dag ska hjälpa forskarna att ta reda på hur mycket frukt och grönsaker barn och ungdomar äter under en dag. Massexperimentet innebär att eleverna själva får delta i forskning och samtidigt lära sig mer om kost och näringsämnen.

Det anordnas också en forskartävling, Forskar Grand Prix-tävlingen, där forskare under fyra minuter ska presentera sin forskning så underhållande och pedagogiskt som möjligt. Bidragen bedöms av en jury som utser vinnaren tillsammans med publiken.

På olika orter arrangeras dessutom prova-på-aktiviteter, experiment, samtal och utställningar under dagen.

Här hittar du mer information om Forskarfredag.