Stort intresse för nytt forskningsprogram om kronisk smärta

Många forskare vill delta i AFA Försäkrings smärtforskningsprogram som börjar nästa år. Syftet med det treåriga programmet är att hitta nya sätt att förebygga och behandla kronisk smärta.

Sista dagen för att komma in med en så kallad skiss – det första steget i ansökningsproceduren varifrån de väljs ut som får komma in med fullständiga ansökningar – var 8 september. Hela 90 skisser har kommit in till AFA Försäkring. Det är ovanligt många.

– Intresset från forskarna har varit ovanligt stort. Vi har ett brett angreppssätt inom programmet och det är positivt att så många vill delta, säger Susanna Stymne Airey, chef för AFA Försäkrings FoU-avdelning.

Programmets syfte är att hitta nya sätt att både förebygga kronisk smärta och ge bättre behandling till dem som drabbats.

Höga samhällskostnader

Kronisk smärta är ett stort samhällsproblem och en vanlig orsak till såväl långa sjukskrivningar som arbetsoförmåga. Kroniska smärttillstånd kan också leda till depression, överkonsumtion av läkemedel och nedsatt livskvalitet. Därför är de indirekt och direkta samhällskostnaderna för smärta mycket höga. Enligt en beräkning från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, ligger de på cirka 90 miljarder kronor per år.

Det motsvarar kostnaden för hela det svenska skolväsendet, för att ta ett exempel som jämförelse.

– Området är inte tillräckligt beforskat. Vi behöver få mer kunskaper om kronisk smärta och hur man kan förebygga det, till nytta för såväl enskilda som arbetsgivare och samhället, säger Susanna Stymne Airey.

Eftersom kunskaperna om hur kronisk smärta uppkommer är bristfälliga så är det svårt att veta hur man bäst förebygger och behandlar sådana tillstånd. Kunskaperna är också dåliga om hur långvarig smärta och psykisk ohälsa samspelar.

Det treåriga forskningsprogrammet startar i augusti 2015. Det vänder sig till forskare från olika forskningsområden med olika infallsvinklar på kronisk smärta.