Ökade möjligheter att bygga forskarkarriärer

För att hjälpa unga forskare i början av karriären har AFA Försäkring – för tredje året i rad utlyst – två miljoner kronor i post doc-stöd inom arbetsmiljöområdet.

Tidigare har post doc-stödet haft formen av ett stipendium som delats ut i två kategorier: folkhälsa och arbetsmiljö. Från och med i år är det mer en traditionell stödform som delas ut till en forskare inom arbetsmiljöområdet.

Ett stort stipendium kan innebära att man hamnar utanför de sociala trygghetssystemen med a-kassa, sjukpenning och pension. På så sätt kan det också få negativa bieffekter för stipendiaterna. Därför har stipendiet nu omvandlats till ett stöd där den som får det ska vara (eller blir) anställd vid ett svenskt lärosäte och pengarna betalas ut som lön.

– Det är mer fördelaktigt för den unga forskaren, som tack vare stödet får en avgörande skjuts i början av forskarbanan, säger Susanna Stymne Airey, chef för AFA Försäkrings FoU-avdelning.

Beslut i november

Sverige har sedan lång tid haft en stark ställning inom arbetsmiljöforskningen. Post doc-stödet till nydisputerade forskare hjälper Sverige att behålla sin position som forskningsnation inom området. Det ökar också kunskapen om AFA Försäkring som forskningsfinansiär.

– Stödet bidrar till att kunskapen om oss som forskningsfinansiär sprids och mer allmänt till den samhällsnyttiga arbetsmiljöforskningen, säger Susanna Stymne Airey.

Årets post doc-stöd kan utnyttjas under en tvåårsperiod med start i januari 2015. Det ska ingå minst en vistelse vid ett utländskt lärosäte för forskaren. Vem som får post doc-stödet tillkännages senare i höst. Beslutet fattas under november.

Stödet kunde sökas av forskare som disputerat inom arbetsmiljöområdet under de senaste fem åren. Alla ansökningar granskas av en expertgrupp inom arbetsmiljöforskning.

Tidigare mottagare av post doc-stödet är: Frida Dagardt (Sahlgrenska akademien), Anne Richter (Stockholms universitet), Sigrid Carlsson (Memorial Sloan-Ketterling Cancer Center, New York) och Danilo Garcia (Göteborgs universitet).