Miljonstipendier till två unga forskare

AFA Försäkring har gett psykologen Danilo Garcia en miljon kronor för att forska om välbefinnandeterapi och arbetsmiljö. Läkaren och forskaren Sigrid Carlsson har fått ett lika stort stipendium för att ta fram bättre metoder att diagnostisera prostatacancer.

AFA Försäkring delar årligen ut två forskarstipendier på en miljon kronor vardera inom folkhälsa och arbetsmiljö. Det gynnar återväxten av nya forskare inom dessa områden. Pengarna ska gå till tvååriga studier och forskning som huvudsakligen ska förläggas utomlands. Därmed får yngre disputerade forskare en chans till studier och praktisk forskning vid utländska lärosäten inom de två områden som stipendierna täcker.

Miljonstipendiet spelar en stor roll för forskare i början av sin karriär.

– Det betyder naturligtvis jättemycket och möjliggör ytterligare fantastiska möjligheter att fortsätta min forskning om prostatacancerscreening vid Memorial Sloan-Kettering Center i New York, säger Sigrid Carlsson.

– För det första betyder det att vår forskargrupp kan fortsätta att jobba med de här frågorna, som är så viktiga för människors hälsa. Men det betyder också att jag och min forskargrupp får ett kvitto på att det vi gör är värt att satsa på och kan vara till nytta för samhället i stort, säger Danilo Garcia.

Det är andra gången stipendierna delas ut. Häromåret gick de till Frida Dangardt för att undersöka hur psykisk ohälsa påverkar uppkomsten av hjärtkärlsjukdom och Anne Richter för att studera ledarskapets roll vid anställningsosäkerhet.

Träffsäkrare undersökningar

Årets folkhälsostipendium gick till Sigrid Carlsson för att forska på mer träffsäkra metoder för screening av prostatacancer. Dagens metod – där halten av ämnet PSA i blodet mäts med ett blodprov – är osäker av flera skäl. PSA-halten kan vara förhöjd även vid godartad prostataförstoring och den talar inte om hur aggressiv en tumör är. Samtidigt är en träffsäker diagnos mycket viktig eftersom eventuell behandling kan ge svåra biverkningar, som impotens.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män och den cancersjukdom som flest män dör av.

– Jag hoppas finna metoder och strategier för att förbättra träffsäkerheten med screening så att vi kan hitta de farliga tumörerna i tid och samtidigt minska onödigt testande, vävnadsprover, överdiagnostik och överbehandling, säger Sigrid Carlsson.

Positiva känslor för bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöstipendiet gick till Danilo Garcia som under två år ska studera så kallad välbefinnandeterapi vid Washington University.

– Framförallt är målet att jag ska lära mig grunden till terapin. Men även att jag tillsammans med forskarna vid Washington University och Göteborgs universitet kan strukturera terapin så att den är anpassad till och möjlig att tillämpa på arbetsplatser, säger han.

Välbefinnandeterapi är en kortsiktig terapi som fokuserar på att gynna självkänsla och känslan av att växa och utvecklas, snarare än att behandla sjukdom. Den kan användas förebyggande mot exempelvis depression. Danilo Garcias mål är att hitta en modell för att använda positiva känslor – som att vara entusiastisk, engagerad eller stolt – till att förbättra arbetsmiljön på olika slags arbetsplatser.