Med forskningsnyttan i fokus

FoU-avdelningen på AFA Försäkring har fått en ny chef. Vi tog chansen att ställa några frågor till Susanna Stymne Airey om hur hon ser på sitt nya uppdrag, forskning och ledarskap.

Du doktorerade som nationalekonom med inriktning på hållbarhetsfrågor. Vilken nytta har du av din forskarbakgrund i det nya jobbet som FoU-chef på AFA Försäkring?

– Jag är väl insatt i forskarnas vardag och kan därmed förhoppningsvis föra in flera perspektiv. Jag vet själv hur det är att söka medel för sin forskning. Jag är också van vid att arbeta tvärvetenskapligt och har därmed kunskap och förståelse för olika discipliner, vilket jag tror är en fördel i detta jobb. Jag har ingen direkt erfarenhet av arbetsmiljöforskning, men har arbetat hela livet med samhällsnyttig forskning.

Har du någon fördel av att ha arbetat inom akademin?

– Jag har erfarenhet av att jobba med forskningsfrågor ur olika perspektiv i högskolevärlden – som forskare, handläggare, chef för utbildnings- och forskningsavdelning samt förvaltningschef. Jag tror därmed att jag kan se forskningsfinansieringsfrågorna ur olika perspektiv och har även skaffat mig en bra översikt av övergripande forskningsfrågor, både nationellt och internationellt. Jag har också ett stort nätverk inom akademin som jag tror kan vara bra i mitt nya jobb.

AFA Försäkring är ju en mycket stor forskningsfinansiär, med 150 miljoner kronor per år i bidrag till forskning. Hur känns det att arbeta med forskningsfinansiering i den skalan?

– Det känns fantastiskt roligt och är ett privilegium! Men det är också ett stort ansvar. Det är viktigt att fortsätta jobba med att AFA Försäkring utvecklar rollen som en väl ansedd forskningsfinansiär. Den forskning som finansieras kan verkligen påverka och gör skillnad.

Om vi ser framåt tre år i tiden... Vad vill du ha åstadkommit då?

– Det är lite tidigt att uttala sig om detta – men mitt huvudfokus är att jag vill bidra till att göra AFA Försäkring ännu starkare och mer etablerad som forskningsfinansiär.

Vilka är dina personliga drivkrafter som du tar med dig in i det nya uppdraget?

– Jag drivs av att arbeta med sådant som gör skillnad och är samhällsrelevant: miljöfrågor, utbildningsfrågor, forskningsfrågor och nu senast även folkhälsofrågor på GIH. Här på AFA Försäkring finns ytterligare en sådan kombination: forskning om arbetsmiljö och hälsa. Jag ser sådana frågor som jätteviktiga. De gör skillnad för den enskilda individen och för samhället i stort.

Varför är det så spännande att arbeta med forskning?

– Det är hela tiden en utveckling när man arbetar med forskning och forskningsfrågor. Forskningen för samhället framåt och extra spännande med den här typen av forskning är dessutom den direkta samhällsnyttan.

Hur ser du på att arbeta inom en partsstyrd organisation?

– Det blir spännande och lärorikt. Jag ser fram emot att ta del av parternas kunskap, tankar och idéer. Partsstyrningen skapar också en närhet till praktiken, där forskningen ska göra nytta.

Till sist: Hur tycker du att en bra chef bör vara?

För mig är det viktigt med öppenhet, tydlighet och ett socialt engagemang. Jag tycker det är viktigt att arbeta med ledarskap för att skapa förutsättningar för en bra och effektiv organisation och samtidigt säkerställa en god arbetsmiljö. En bra chef ska vara lyssnande, kunna sätta upp mål, följa upp arbetet och vara coachande så att man tillsammans bidrar till utveckling. Jag arbetar mycket med individanpassat ledarskap och mål för verksamheten.

Kortfattat om Susanna Stymne Airey

  • 45 år gammal.
  • Miljöekonom som doktorerade år 2000 vid universitetet i Surrey, England
  • Avhandlingen handlade om hållbar ekonomisk välfärd. Hon presenterade ett justerat BNP som välfärdsmått med miljö- och sociala variabler och tog fram ett index för hållbar ekonomisk välfärd för Sverige.
  • Kommer närmast från en tjänst som förvaltningschef på GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan. Tidigare arbetade hon på Högskolan i Kalmar (nuvarade Linnéuniversitetet).