Utlysning av nytt FoU-program ger kunskap om kronisk smärta

Kronisk smärta vållar lidande och mycket stora kostnader. Samtidigt saknas forskning inom området. Tillsammans med parterna på arbetsmarknaden satsar AFA Försäkring 30 miljoner kronor på ett forskningsprogram som ska ge nya kunskaper om hur man behandlar och förebygger långvariga smärttillstånd.

Enligt SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, är samhällskostnaderna för kronisk smärta och smärttillstånd 90 miljarder kronor per år. Tillstånd där smärta är huvudproblemet – främst i rygg, nacke och axlar – toppar såväl sjukskrivningsstatistiken som statistiken över ersättningar från AFA Försäkring.

Kronisk smärta leder också till sämre livskvalitet samt ökad risk för depression och överkonsumtion av läkemedel för dem som drabbas.

– Det är en av de viktigaste orsakerna till mänskligt lidande. Vi ser också att det finns stora brister i kunskaperna om kronisk smärta. Både om vad som utlöser smärtan och hur man förebygger och behandlar den, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

Behöver utvärderas

Ihållande smärta behandlas på många olika sätt idag, från olika slags operationer till kognitiv beteendeterapi och sjukgymnastik. Problemet är att dessa terapier inte alltid står på en stabil vetenskaplig grund.

– De behandlingsmetoder som finns idag – och det finns många sådana – behöver utvecklas och få en stabil vetenskaplig grund. Det finns många behandlingsmetoder, men alla är inte tillräckligt utvärderade, säger Susanna Stymne Airey.

Smärta är ett tillstånd som kan ha såväl psykologiska som fysiologiska eller biokemiska orsaker. Det är ytterligare ett skäl att ge bidrag till bred forskning inom området.

– Vi tror att vi får fram viktiga kunskaper och vi tror att det blir positiva effekter på både livskvalitet och arbetsförmåga med evidensbaserade metoder, säger Susanna Stymne Airey.

Ansökningen till programmet sker i två steg. Forskarna lämnar in skisser och de vars skisser blir godkända får lämna in en fullständig ansökan.

Utlysningen startade 2 juni och sista dag för att komma in med en skiss är 8 september. Det treåriga programmet startar i augusti 2015. Du kan läsa mer om programmet och ansökningsförfarandet här.

Det är ett brett forskningsprogram som vänder sig till forskare från många olika discipliner. Det finns ju många olika infallsvinklar och sätt att forska om smärta.

– Vi hoppas få många ansökningar från många olika forskningsområden så att vi kan täcka upp de olika perspektiven i utlysningen, säger Susanna Stymne Airey.