Så får frisörer bättre arbetsmiljö

Med stöd från AFA Försäkring har ett nyligen avslutat forskningsprojekt tagit fram rekommendationer för hur frisörer kan undvika skadliga kemikalier. Att arbeta på rätt sätt – som att färga håret efter klippning och använda engångshandskar – minskar risken för eksem och allergier.

Forskarna har tagit fram de bästa arbetsmetoderna och skydden för att undvika skadlig hårfärg på huden. Syftet med projektet var att ta fram rekommendationer så att frisörerna själva kan minimera riskerna i jobbet.

– Handeksem är ett stort problem för frisörer och orsaken till besvären kan bero på kontakt med hudirriterande och allergiframkallande ämnen i olika hårprodukter. Många tvingas till och med byta yrke på grund av sina besvär, säger Marie-Louise Lind, ansvarig för projektet och yrkeshygieniker vid Institutet för miljömedicin, IMM, Karolinska Institutet.

Just hårfärg är en av de största allergibovarna för frisörer. Innan projektet startade saknades kunskaper om vilka arbetsmoment som innebär störst risk att utsättas för kemikalier i hårfärgen och därmed drabbas av eksem och allergi.

Klippa först, färga sedan

Forskarna har använt innovativa metoder för att mäta hur mycket kemikalier frisörer utsätts för efter olika arbetsmoment och vilka skyddshandskar som hjälper bäst. De tjugo frisörer som deltagit har fått skölja händerna efter olika arbetsmoment och forskarna har tagit prover på sköljvattnet. Det visade sig att ett av de mest riskabla arbetsmomenten var att klippa kundens hår efter man färgat det.

– Vi såg att klippning av nyfärgat hår är ett stort problem. Eftersom de flesta frisörer inte vill använda handskar under klippningen, vilket säkert är svårt, är det mycket viktigt att man klipper håret först och färgar det sedan, säger Marie-Louise Lind.

Vid andra arbetsmoment än klippningen, som infärgningen av håret, går det att använda handskar som skydd mot hårfärgen.

– Engångshandskar är bäst eftersom man slänger dem efter man använt dem. Det är inte bra att återanvända handskar med färg på och inga handskar skyddar i oändlighet. Efter en tid vandrar de skadliga ämnena igenom handsken, säger Marie-Louise Lind.

Många prover samlades in

Totalt samlade forskarna in över 200 prover. Med hjälp av handsköljningsmetoden mätte de exponeringen för hårfärgssubstansen resorcinol efter olika arbetsmoment.

– Vi valde det ämnet som indikatorämne för hårfärger eftersom det är ett vanligt förekommande ämne i permanenta hårfärger. Vi kontrollerade innan mätningen att resorcinol fanns i den hårfärg som användes vid mättillfället, förklarar Marie-Louise Lind.

Dessutom tog forskarna prover på olika ytor i frisörsalongerna, som på telefoner och torkhuvar, med hjälp av en självhäftande mall. De tog också prov på hårtussar från personer som färgat sitt hår och undersökte skyddshandskar.

När alla tester gjorts tog forskarna fram rekommendationer och råd för hur frisörer bör jobba och vilka skydd de bör använda. Det visade sig att klippning av nyfärgat hår var det arbetsmoment som gav mest hårfärg på händerna, mer än själva färgningen där man använder handskar.

Sprider råden till frisörer

Några andra råd, förutom att klippa först och färga sedan, är att undvika att ta på ytor när man har färg på handskarna och att använda handskar av exempelvis vinyl som står emot kemikalierna.

– Vi tog också prov på nyfärgat hår och det visade sig att det kan släppa ifrån sig färg i flera veckor, vilket innebär att man kan reagera med allergi långt efter hårinfärgningen – då man kanske inte kopplar ihop allergin med den. Det är en ny kunskap, säger Marie-Louise Lind.

Vid samma forskningsgrupp på IMM pågår även studier som undersöker riskerna med hårfärg för konsumenter.

Nu återstår att sprida de råd och rekommendationer som projektet tagit fram – via hemsidor, frisörernas tidning, branschorganisationer, vetenskapliga kanaler och så vidare.

– Det gäller att få frisörerna att ta till sig våra rekommendationer. Det kan vara en svår grupp att nå med information. De är ofta egenföretagare och saknar företagshälsovård. Det vore också bra att satsa på information under frisörutbildningen, så att frisörerna lär sig att arbeta rätt redan där, säger Marie-Louise Lind.