Så påverkas chefer när drevet går

Chefer inom vård och omsorg behandlas ibland hårdhänt av media och undersökande journalister. Professor Lotta Dellve leder ett forskningsprojekt med stöd av AFA Försäkring som har studerat hur chefer och chefskap påverkas när mediadrevet går.
Medias bevakning har förändrats och medierna fokuserar allt oftare på enskilda personer, snarare än organisatoriska och ekonomiska förhållanden.

På ett frukostseminarium hos AFA Försäkring den 24 februari presenterar forskarna resultat från projektet och diskuterar hur chefer och de organisationer som de verkar i kan få bättre förutsättningar att hantera medias granskning.

Medverkande: Lotta Dellve, professor Högskolan Borås och KTH
Maria Wramsten Wilmar, psykolog och doktorand Högskolan Borås och KTH
Christian Jacobsson, psykolog och seniorforskare, Göteborgs Universitet
Gunnar Ahlborg, överläkare och docent, Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen

Tid: Den 24 februari mellan 08:30-10:00 (Kaffe och smörgås serveras från 08:00)

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Om du är intresserad av att delta på seminariet, skicka en e-post till karin.lonroth@afaforsakring.se eller ring 08-696 45 78 senast den 21 februari.