Forskare undersöker hälsoeffekter av specialglasögon

Anställda i tandvården får ofta ont i nacke och axlar eftersom de böjer sig framåt för att se in i patienternas munnar. Forskning visar att arbetsställningen förbättras av särskilda prismaglasögon. En ny studie med stöd från AFA Försäkring undersöker nu hälsoffekterna av sådana glasögon.

Agneta Lindegård Andersson, medicine doktor och utvecklingsledare för ergonomi och sjukgymnastik vid Stressinstitutet i Göteborg har – tillsammans med Arbets-och miljömedicinska kliniken i Lund – undersökt hur användning av prismaglasögon påverkar framåtböjning av nacken hos dem som arbetar i tandvården. Det visade sig att prismat, som ändrar synvinkeln så att nacken kan hållas mer upprätt, förbättrade arbetsställningen för tandläkare och andra inom tandvården. Framförallt när de arbetade i patienters mun. Resultaten gjorde att Västra Götalandsregionen beslöt att köpa in glasögon till tandvårdsanställda.

Nu har hon fått ett forskningsbidrag från AFA Försäkring för att ta reda på om prismaglasögon även minskar värk och smärta hos tandvårdspersonalen.

– Vi visste utifrån den tidigare studien att den skadliga framåtböjningen av huvudet minskade. Folktandvården i Västra Götalandsregionen har gjort en stor arbetsmiljösatsning för att förbättra ergonomin hos tandvårdspersonal så nu är det viktigt att gå vidare och undersöka vilken effekt denna satsning haft på förekomsten av värk och smärta från nacke och axlar, säger hon.

Många deltagare i studien
I den nya undersökningen ingår drygt 1200 anställda inom folktandvården i Västra Götalandsregionen. 600 av de anställda har fått så kallade prismatiska glasögon av sin arbetsgivare – ett prisma fälls in nedtill i deras vanliga glasögon eller glasögon med vanligt fönsterglas om de har fullgod syn. Den andra hälften bildar kontrollgrupp i studien.

För att kunna mäta effekten av glasögonsatsningen har forskarna gjort så kallade baslinjemätningar där de anställda fått svara på frågor om smärta, upplevd ansträngning och upplevd komfort. De har också undesökts enligt den så kallade MEBA-modellen, Medicinsk kontroll av ergonomiskt belastande arbete. Vid den undersökningen har forskarna också hämtat in data om diagnoser i nacke och axlar.

– Frågeformuläret baseras på subjektiva besvär. Vi hittar inte alltid en anledning till varför man har ont vid kliniska undersökningar, därför är det viktigt att undersöka förekomsten av besvär med både subjektiva och mer objektiva metoder, säger Agneta Lindegård Andersson.

Projektet undersöker även genom frågor och fokusgruppsintervjuer hur användbara prismaglasögonen är på jobbet.

– Vi har gjort fokusgruppintervjuer där vi frågat hur ofta och vid vilka arbetsmoment man tycker att prismaglasögonen varit mest till hjälp samt om man tycker att de i allmänhet är lätta eller svåra att vänja sig vid.

Svaren från en tidigare pilotstudie tyder på att specialglasögonen faktiskt används och fungerar som de ska när man arbetar inom tandvården.

– Jag trodde personligen att det skulle vara svårare att vänja sig vid glasögonen än vad det visat sig vara. Den höga användningsgraden visar ju också på att tandvårdspersonalen upplever prismaglasögonen som fungerande hjälpmedel i det dagliga arbetet, säger Agneta Lindegård Andersson.

Kan användas i fler yrken
Studien ska vara avslutad och slutrapporterad i slutet av 2015. Men redan nu funderar forskarna på vilka andra yrkesgrupper som kan vara hjälpta av prismaglasögon. De har varit i kontakt med kullagerproduktionen på SKF i Göteborg där anställda vid monteringslinjen kan använda dem för att minska påfrestningen på nacke och skuldror. Ett annat yrke där prismaglasögon kan vara användbara är kirurgin och några läkare på Sahlgrenska testar dem redan.

–En av framgångsfaktorerna bakom projektet är att det finns en uttalad vilja att satsa på de anställdas arbetsmiljö inom Folktandvården i Västra Götaland. Satsningen här skulle kunna bli ett exempel för andra landsting som funderar på om de vågar pröva det här, säger Agneta Lindegård Andersson.

Laboratorieassistenter och kranförare på byggarbetsplatser är andra yrkesgrupper som också skulle också kunna ha nytta av glasögon som ändrar synvinkeln.

Förutom de forskare som är knutna till projektet har projektgruppen bestått av företrädare från Folktandvården, företagshälsovården och det företag som tillverkar glasögonen.