Från bullriga leksaker till cancerbehandling

Det är en stor bredd hos de forskningsprojekt som fått bidrag från AFA Försäkring hittills i år. Flera av de sex projekten har ovanliga infallsvinklar på vanliga problem inom arbetsmiljö och folkhälsa.

Fredrik Sjödin vid Umeå universitet har startat ett lite udda projekt som fått del av de 17,9 miljoner kronor som delats ut under årets första hälft i forskningsbidrag. Han är undersöker vilka leksaker som bullrar mest för att kunna byta ut mot dem mot tystare alternativ. Tinnitus och andra hörselskador är ett stort problem i förskolevärlden.

Ett annat lite ovanligt projekt som fått forskningsbidrag handlar om luftföroreningar och ledgångsreumatism, reumatoid artrit. Tidigare svensk forskning har visat att rökning ökar risken för att drabbas av reumatoid artrit. Gör även luftföroreningar det? Forskargruppen vid Karolinska Institutet, med professor Lars Alfredsson i spetsen, undersöker den frågan.

Ett annat projekt som rör sig i den medicinska forskningens frontlinje leds av Emma Persson vid Umeå universitet. Hon försöker ta reda på varför vissa typer av cancer bildar dottertumörer i skelettet – något som drastiskt försämrar prognosen. Den kunskapen ökar möjligheten att bekämpa cancer hos dem som drabbas.

Ryggvärk är mindre drastiskt, men också betydligt mer vanligt än cancer. Ett av projekten som fått bidrag undersöker om fysisk träning och kognitiv beteendeterapi förbättrar resultatet vid steloperationer av ländryggen. Forskargruppen leds av docent Mari Lundberg vid Göteborgs universitet

Projektet som fått det största anslaget hittills i år handlar om arbetsmiljö och biogas. Allt fler länder och organisationer övergå till förnyelsebara energikällor. Men framställning, distribution och användning av biogas leder till nya arbetsmiljöproblem och risker. Mats Bohgard vid Lunds Tekniska Högskola undersöker hur de arbetsmiljöer och arbetsmoment som biogasen ger upphov till kan göras säkrare.

Slutligen har forskning om belastningsskador fått stöd från AFA Försäkring under våren. Risken för belastningsskador ökar betydligt om jobbet är monotont. Professor Svend Erik Mathiassen vid Högskolan i Gävle undersöker hur man kan kombinera fysiska jobb med mentalt arbete för att ge tillfälle till återhämtning och därmed minska risken för skadlig belastning.

Läs våra pressmeddelanden

Bullerprojektet

Forskningen kring sambandet reumatoid artrit och luftföroreningar

Projektet om cancer och dottertumörer

Forskning för bättre behandling av ryggvärk

Studien av biogas och arbetsmiljö

Undersökningen av nya åtgärder mot belastningsskador