Arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet

Med dånande trumvirvlar startade mötesplats Gilla Jobbet, Sveriges första och största arbetsmiljömässa som arbetsmarknadens parter stod bakom. Målet var att skapa engagemang i arbetsmiljöfrågor varför en stor del av utställningarna och seminarierna byggde på de satsningar som parterna gör på förebyggande arbete och ny forskning.

4 900 besökare deltog den 24 och 25 oktober på Gilla Jobbet, som arrangerades av AFA Försäkring och Prevent tillsammans med fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom privata sektorn och kommun- och landstingssektorn.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström inledde de två dagarna med att säga att det alltid kommer nya risker i nya branscher, som t.ex. bemanningsbranschen. Hon berättade att staten riktar in sig på de största riskerna för att få bäst resultat och nu satsar Arbetsmiljöverket bland annat på kvinnors arbetsmiljö, med belastningsskador som stor fråga, samt det hot och våld som många utsätts för på jobbet.

- Vi har också givit Arbetsmiljöverket i uppdrag att börja bygga upp ett kunskapscentrum för arbetsmiljö. Det bedrivs mycket bra forskning men resultaten når inte ut som de borde. Ett viktigt steg blir att vi då får en central funktion som sprider forskningsresultaten, sade hon.

Pröva och prata
"Pröva och prata själv med folk som kan något" – detta var en röd tråd i utställningsdelen. Besökarna kunde exempelvis titta på en operationssal och tala med experter på belysning och ventilation, besöka en ambulans och tala med personalen om ambulansen som arbetsplats, köra grävmaskin i simulatorer, pröva stressen i vård och omsorg och se hur man med Pimexmetoden kan tydliggöra hälsorisker med video. De kunde pröva en "pratlåda" för samtal i kontorslandskap, mäta halka för att förhindra fallolyckor och träffa den termiska dockan Tore, som forskare använder för att utveckla vädertåliga kläder m.m.

Besökarna hade 160 seminarier och workshops att välja på, inom vitt skilda ämnen. Bredden kan man se på alla de frågor, som några av seminarierna svarade på:

Hur skapar man goda relationer på jobbet? Flygplanslastare – ett jobb för tyngdlyftare? Vad händer om man kritiserar sin arbetsgivare? Orkar man arbeta efter 65? Vad vill du stå för som chef? Checklistor - vilka funkar och varför funkar de? Hur skapar vi kontorsarbetsplatser så att vi trivs och mår bra? Hur skapar man en trygg skola? Vill du rädda ditt eget skinn (om handeksem)? Hur verklig är din verklighet? Vad kostar dålig hälsa företagen? Hälsosamma arbetsscheman – finns det? Teamarbete – det undergörande medlet? Vad utmärker en frisk organisation? Lean i praktiken – hur påverkar det arbetsmiljö och hälsa? Gränslöst arbete – möjligheter eller krav? Miljonprogrammets asbest – hur gör vi rätt?

Teater, paneldebatter och priser
Skådespelare medverkade i flera seminarier för att levandegöra situationer och dilemman – allt från konflikthantering för bussförare till stress och oljud i förskolan, och att ha både jobb och småbarn. Gilla Jobbets längsta kö ringlade sig till seminariet "Jäkla människa" – om alla dessa besvärliga människor på jobbet", där komikern Jan Bylund medverkade.

Paneler med forskare, partsföreträdare och andra aktörer diskuterade ämnen som "Längre liv – längre arbetsliv", "Arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv" (om forskning och utbildning), "Leda jämställt – sjukt bra, eller?" och "Arbetslivsinriktad rehabilitering – hur skapas kraft och nya idéer i samverkan?".

På Gilla Jobbets sista eftermiddag delade partsföreträdare ut priser: Suntliv.nu-priset på 50.000 kr till Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus, för bra partssamverkan kring arbetsmiljön, och Prevents Arbetsmiljöstipendium på 30 000 kr till skyddsombuden Sara Nordman, Svensk Fjällröding, och Mikael Bertilsson, Abetong.

AFA Försäkring delade ut det första postdoktorala stipendiet i arbetsmiljöforskning till Anne Richter vid Stockholms universitet. Stipendiet är på en miljon kronor och gör det möjligt för Richter att tillbringa två år som postdok-forskare vid universitet i Nya Zeeland, USA och Belgien. Där kommer hon studera ledarskapets roll för anställningsotrygghet, "job insecurity".

Vill du läsa mer om Gilla jobbets olika inslag kan man hitta fler artiklar på www.prevent.se/sv/Arbetsliv och www.suntliv.nu