Stamceller kan rädda hörseln

Hörselnedsättningar är en av de vanligaste arbetsskadorna. Ett nystartat forskningsprojekt söker nya sätt att förebygga hörselskador och undersöker om transplantation av stamceller till innerörat kan hjälpa dem som drabbats.

I ett forskningsprojekt som fått stöd från AFA Försäkring försöker forskarna hitta helt nya sätt att bromsa hörselnedsättningar och hjälpa dem vars hörsel skadats på grund av buller eller ålder.

I de inledande försöken prövar forskarna att operera in celler i djuröron. Det handlar dels om stamceller – ett slags urceller som finns tidigt i utvecklingen och kan bilda specialiserade celler i kroppen, exempelvis hörselceller – men också om celler som producerar ämnen som skyddar närliggande celler vid en hörselskada.

Ett problem när celler dör i innerörat på grund av exempelvis en bullerskada eller ålder är nämligen att det blir en kedjeeffekt, celler försvinner som producerar ämnen som kringliggande celler behöver – vilket betyder att de i sin tur dör.

Cellöverlevnaden är ett hinder
De allra första utmaningarna är dock att hitta sätt att få de transplanterade cellerna att alls klara sig.

– Tanken är att få implanterade celler att överleva i så stor mängd att det får effekt och sedan se hur hörselfunktionen påverkas av dem, säger Mats Ulfendahl, professor i experimentell audiologi och otologi vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska institutet. Han leder det nystartade forskningsprojektet.

Det är betydligt svårare att transplantera celler till innerörat än till andra delar av kroppen.

– I vanliga fall är det inga svårigheter att få implanterade stamceller att växa till i kroppen. Men här placeras cellerna in i ett vätskerum och de behöver något att växa fast vid.

Innerörat, där hörselcellerna finns, består av vätskefyllda hålrum i form av den så kallade snäckan och båggångar.

– Det var överraskande att det var så pass svårt att få inopererade celler att överleva, men vi tror på principen, säger Mats Ulfendahl.

Kan leda till nya läkemedel
Ett av studiens mer långsiktiga mål är att hitta de substanser som skyddar celler i innerörat från att brytas ned. Då slipper patienterna de risker som en operation för med sig. Transplantation av celler till skadade inneröron är en behandling som enbart kan bli aktuell för vissa patientgrupper. Som förebyggande behandling är det mer realistiskt och försvarbart med läkemedel.

– Om det är en allvarlig hörselskada kan det vara berättigat med ett så pass omfattande ingrepp. När det gäller att bromsa en pågående nedbrytningsprocess kan vi kanske däremot använda de substanser som skyddar, säger Mats Ulfendahl.

– Möjligen kan transplantation bli en aktuell behandling om man vet att en pågående nedbrytning av celler i innerörat kommer att påverka hörseln så mycket att det blir handikappande. Riskerna med behandlingen måste vägas upp av dess vinster.

Samverkar med elektroder
De patienter som skulle vara lämpade i första hand för celltransplantation är de som får ett så kallat cochleaimplantat, ett slags elektroder som sätts in i snäckan i innerörat och förbättrar hörseln. Där är man ändå tvungen att göra ett operativt ingrepp i örat.

Forskarna bakom studien kommer också att undersöka hur implanterade celler kan förstärka effekten av sådana inopererade hörselhjälpmedel.