Nytt FoU-program: Företagshälsovård - Forskningsbaserad kunskap för praktisk tillämpning

AFA Försäkring utlyser i samarbete med arbetsmarknadens parter inom privat näringsliv och kommuner och landsting ett treårigt FoU-program om Företagshälsovård som omfattar totalt 30 miljoner kronor.

- Det ligger i arbetsmarknadens parters intresse att öka möjligheterna för företag och organisationer att kunna nyttja företagshälsovård (FHV) som en resurs i det strategiskt förebyggande arbetsmiljöarbetet, säger Hans Augustson, chef FoU-beredningen AFA Försäkring. Programmet syftar därför till att bidra till att ut­veckla en mer behovsanpassad FHV som främjar och höjer kvaliteten i det förebyggande arbetet på arbets­platserna.

Bakgrunden till det nya FoU-programmet om företagshälsovård är att arbetsmarknadens parter har konstaterat att utbudet och innehållet i de företagshälsovårdstjänster som köps varierar mycket. Det framgår vidare att de tidigt förebyggande tjänsterna, som i dagsläget köps minst, är de som ur ett långsiktigt perspektiv kan förväntas ge störst effekt på bättre arbetsmiljö och hälsa – de så kallade strategiska tjänsterna.

Utlysningen riktas till forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut och arbetsmiljömedicinska kliniker samt andra organisationer som praktiskt arbetar inom området.

Programutlysningen om Företagshälsovård pågår till och med den 22 mars 2013