Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling

AFA Försäkring finansierar varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor. I vårt FoU-nyhetsbrev kan du läsa intervjuer med forskare och referat från seminarier. Här hittar du också information om anslagsomgångar och om projekt som tilldelats anslag.