Ny forskning kan öka säkerheten i transportbranschen

Distributionsförare och terminalarbetare skadar sig ofta på jobbet. Arbetsstress och bristande hjälpmedel är vanliga orsaker. Det framkom när Transportfackens yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA, och forskare från Karolinska Institutet presenterade resultatet från ett forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring.

Elaine Brun, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA.

– Rapporten visar orsaker och omständigheter bakom de vanligaste skadorna, det kan till exempel handla om stress. Mycket av det som kom fram i forskningsprojektet kände vi till sedan tidigare, nu har vi det vetenskapligt belagt också, sa Elaine Brun, projektledare på TYA, när rapporten presenterades på Stockholm Waterfront.

– Den här kunskapen kommer att komma till stor användning i vår fackliga utbildningsverksamhet och i våra kontakter med företagen. Parterna, som är våra ägare, kommer också att ta med den i sin verksamhet. Så det vi redan gör bra tillsammans kommer vi göra ännu bättre.

Ofta flera orsaker bakom en olycka
Syftet med forskningsprojektet har varit att få svar på varför distributionsförare och terminalarbetare råkar ut för olyckor. Forskarna har gått igenom statistik från AFA Försäkring och från Arbetsmiljöverket och gjort 78 intervjuer.

– Framför allt intervjuerna visar att det ofta är flera olika orsaker som leder till en olycka. Har man som distributionsförare eller terminalarbetare bråttom och till exempel använder en trasig pirra som man annars hade klarat att hantera, så kan tidsbristen göra att det leder till en olycka, sa Mikael Forsman, professor i ergonomi vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet.

Säkerhet vid lossning och gemensamma krav
Ett mål med projektet har varit att ta fram förslag på åtgärder för att minska antalet olyckor. De föreslagna åtgärderna handlar både om att göra lossning av gods hos kund säkrare och att hålla fordon och hjälpmedel i god ordning. Forskarna påpekar också att utbildningar och gemensamma krav på en god arbetsmiljö kan öka säkerheten i branschen.

– Vi hoppas att man nu jobbar vidare med skyddsronder för att undvika de risker som går att undvika. Många olyckor sker på mottagningsplatserna, där det är svårt för transportföretaget att påverka säkerheten. Där måste man ställa branschgemensamma krav på arbetsytor, underlag och lastbryggor, så att inte mottagarna väljer att ringa ett annat åkeri om man klagar på säkerheten, sa Mikael Forsman.

Text och foto: Adam Fredholm