Ny forskning om styrelsens roll i ett hållbart arbetsliv

På företag med låg sjukfrånvaro är ofta chefer och ledning engagerade i frågan om medarbetarnas hälsa. Ulrica von Thiele Schwarz, forskare på Karolinska Institutet, har beviljats anslag inom FoU-programmet Hållbart arbetsliv för att ta reda på hur styrelsen i företag kan bidra till att göra arbetslivet mer hållbart.

Halvbild av forskaren Ulrica von Thiele Schwarz framför en bokhylla i ett kontorsrum.

Ulrica von Thiele Schwarz är docent i psykologi och har en bakgrund i företagshälsovården. Hon är en av forskarna som arbetar med att minska gapet mellan forskning och praktik inom hälso- och sjukvården i ett program som drivs av Vinnvård på uppdrag av Vinnova, Forte, Socialdepartementet och SKL. I januari 2017 startar hon projektet Att styra med hållbarhet: Styrelsens påverkan på det hållbara arbetslivet.

– Vi ska undersöka vilken roll styrelsen spelar för ett hållbart arbetsliv. Vi har tidigare undersökt det hållbara arbetslivet ur medarbetarnas perspektiv och då blev det tydligt att deras chef spelar stor roll i hållbarhetsarbetet. När vi sedan gick vidare och undersökte chefens roll blev det tydligt att företagsledningen är viktig i arbetet, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

– Och förutsättningarna för den högre ledningen påverkas starkt av styrelsen. Samtidigt finns det väldigt lite tidigare forskning kring vilken roll styrelsen spelar för ett hållbart arbetsliv ur medarbetarnas perspektiv.

Hur ska ni gå tillväga?
– Vi kommer framför allt att göra intervjuer. Dels med personer som sitter i styrelser, för att få veta hur de gör för att främja ett hållbart arbetsliv. Och dels med personer i ledningsgrupper för att få deras bild av vad styrelsen gör.

– Ambitionen är att både få med företag i studien som verkar lyckas väl med hållbarhetsarbetet och företag där vi inte har sådan information. På så vis kan vi få en uppfattning om hur det kan skilja sig åt mellan olika företag.

Vad hoppas ni på av projektet?
– Vi hoppas kunna beskriva vad styrelser kan göra, förhoppningsvis rätt konkreta saker som man kan ta hänsyn till för att främja ett hållbart arbetsliv. Vi räknar med att företag vill arbeta mer främjande, men att de behöver mer kunskap om hur de ska göra. Så vi hoppas få fram kunskap som ska kunna användas av enskilda styrelsemedlemmar.

Viken betydelse kan styrelsen ha i främjandet av ett hållbart arbetsliv?
– Jag tror att den har stor betydelse eftersom den ibland har överblick över en längre tidsperiod än vad ledningen har. Styrelsen ger ju också viktiga signaler om hur prioriterade hälso- och hållbarhetsfrågor är i ett företag eller en organisation, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

– Jag föreställer mig att om en styrelse eller en ledning för en verksamhet bara pratar om till exempel produktion, så blir det svårt för andra längre ner i organisationen att lyfta frågor som rör till exempel medarbetares hälsa. Märker man däremot att medarbetarnas hälsa är en fråga som diskuteras i styrelserummet ger det mandat för andra i organisationen att göra detsamma.

Vad kan företag göra för att utvecklas till så kallade friska företag?
– På en övergripande nivå skulle jag säga att man kan ha med sig frågan om hälsa och hållbarhet i alla sammanhang och på alla nivåer i ett företag eller en organisation. När man fattar beslut kan man, oavsett vad man fattar beslut om, ställa sig frågan hur kommer det här att påverka våra medarbetare?

 

Text och foto: Adam Fredholm

Fakta

Projekt:
Att styra med hållbarhet: Styrelsens påverkan på det hållbara arbetslivet.

Projektledare:
Ulrica von Thiele Schwarz, docent och forskare på Karolinska Institutet.

Organisation:
Karolinska Institutet.

Projekttid:
2017-01-01–2019-12-31.

Finansiering:
2 986 000 kronor från AFA Försäkring.

Ulrica von Thiele Schwarz berättar om sitt projekt

Filmad intervju: Ulrica von Thiele Schwarz, forskare på Karolinska Institutet, berättar om projektet Att styra med hållbarhet: Styrelsens påverkan på det hållbara arbetslivet.

Se intervjun och läs mer