Att vara sitt eget stöd kan bidra till hållbart ledarskap – samtal med Susanna Toivanen

Följande text är ett samtal med Susanna Toivanen inför AFA Försäkrings FoU-dag 2015. Texten är fri att använda i tryckt och digital media. Alla åsikter är Susanna Toivanens egna.

Susanna Toivanen är docent i sociologi vid Stockholms universitet och verksam vid Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, CHESS. Hon gjorde sin post doc som in house-forskare hos bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Projektet hos NCC handlade om framtidens hållbara och friska arbetsplatser, ett ämne Susanna fortsatt att utveckla. Tillsammans med Christin Mellner forskar Susanna Toivanen i en studie som beviljades 3 500 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv. Projektet undersöker olika förutsättningar för att vilja, kunna och orka vara ledare idag. Studien pågår från mars 2014 till februari 2017. 

 

Det blir allt vanligare med tillfälliga anställningar i arbetslivet, något som påverkar människor på olika nivåer. Ett relativt outforskat område är studier som undersöker hur chefer uppfattar det föränderliga arbetslivet och hur det påverkar deras egen arbetssituation och hälsa samt möjligheten att leda hållbart. Susanna Toivanen, arbetslivsforskare och docent i sociologi, har tittat på hur ledarrollen påverkas under de moderna arbetsförhållandena. Ett arbetsliv utan strikta gränser har gett möjlighet för ledare att påverka sitt arbete, men det har också lett till större stress – något som på sikt kan leda till ohälsa. En global arbetsmarknad, minskade resurser och hårdnade konkurrens är ytterligare omständigheter som sätter press på ledarskapet.

Vad händer med ledarskapet i dagens arbetsliv?

Susanna Toivanen undersöker i en pågående AFA-finansierad studie olika faktorer kopplade till de villkor som finns för att ledarna ska orka axla sin roll. I studien har man i enkätundersökningar bland annat kommit fram till att balans mellan uppställda mål och resurser och att verksamheten överensstämmer med ens egna värderingar har betydelse för återhämtning, sömn och viljan att fortsätta att vara chef.

”Vi är fortfarande inne i analysarbetet så resultaten är preliminära, men vi har sett att förmågan att vara snäll mot sig själv i motgångar är minst lika viktigt som stöd från närmaste chef och goda förhållanden med sina kollegor samt en balans mellan mål och tillräckliga resurser när det handlar om att utveckla ett hållbart ledarskap”, säger Susanna Toivanen.

Chefer har ett komplext uppdrag med krav från olika håll, något som gör det ännu viktigare med gränsdragningar mellan jobb och privatliv. Ett exempel på det kan vara att inte kolla mejlen i tid och otid på fritiden, ett stressmoment som skulle kunna påverka den psykiska hälsan. De preliminära resultaten visar även på ett intressant individresultat, där förmågan till självmedkänsla har betydelse för chefernas välmående. Det handlar alltså om att vara snäll mot sig själv, särskilt i motgångar. Medkänsla inom företagsvärlden är ett nytt område och den internationella forskningen inom fältet ökar, vilket tyder på ett stort intresse från företagsvärlden. Att kunna vara sitt eget stöd i påfrestande situationer hänger även ihop med arbetsplatskulturen. Det är värt att lägga på minnet att vara sin egen vän och visa omtanke mot sig själv kan vara viktigare än man tror. Det är också en resurs som organisationer kan stärka och utveckla.

Syftet med Susanna Toivanens studie är att få fram konkreta förslag som kan bidra till goda förutsättningar för hållbart ledarskap.

Susanna Toivanens presentation från FoU-dagen 2015