Tydlighet och starkare socialt stöd kan motverka långtidssjukskrivningar i kommuner – samtal med Stefan Szücs

Följande text är ett samtal med Stefan Szücs inför AFA Försäkrings FoU-dag 2015. Texten är fri att använda i tryckt och digital media. Alla åsikter är Stefan Szücs egna.

Stefan Szücs är lärare och forskare vid Göteborgs universitet och har med 3 434 000 kr i projektmedel från AFA Försäkring undersökt organisatoriska vägar till hälsa och hållbart förändringsarbete och chefskap i kommuner. Projektet startade i januari 2011 och avslutades i december 2014. Resultaten visar på att faktorer såsom ett starkare socialt stöd, tydlighet och delaktighet vid omorganiseringar i kommuner kan motverka långtidssjukskrivningar. 


Kan ett otydligt chefskap och större organisationsförändringar ha betydelse för sjukfrånvaron? Det är en fråga särskilt relevant för den förändringsbenägna kommunsektorn som länge tampats med frekventa långtidssjukskrivningar. Stefan Szücs bestämde sig redan 2003 för att börja efterforska saken då han undersökte sambandet mellan långa sjukskrivningar och omorganisationer, den då första studien i sitt slag i Sverige. Sen dess har intresset fördjupats och forskningen gjort framsteg. I en färsk studie finansierad av AFA Försäkring har Stefan undersökt sambandet mellan organisatoriska förändringar, bristande ledarskap och långtidssjukskrivningar för att försöka hitta hållbara vägar för förändringsarbete och chefskap i kommuner. Ett av de mest intressanta resultaten rör vikten av socialt stöd.

På vilket sätt kan socialt stöd påverka sjukskrivningarna?

”I den studie vi gjort, bestående av sex delstudier, har vi bland annat tittat på vad cheferna och medarbetarna behöver för att klara av sin uppgift och roll vid omorganisationer. Vi kan konstatera att medarbetarna mår bra av socialt stöd och support från chefen, men att chefen själv känner sig stöttad är minst lika viktigt – något som ofta glöms bort. Om man enbart ses på arbetsplatsträffar och inte prioriterar personliga samtal kan det ge en negativ effekt på den psykiska hälsan, vilket på sikt kan leda till sjukskrivning. Den här situationen är särskilt svår inom stora kommuner där omorganisationerna många gånger är mer omfattande”, säger Stefan.

Sambandet mellan omorganisation och långtidssjukskrivningar beroende på psykisk ohälsa var särskilt stark när man tittade på Sveriges 30 största kommuner. Studien har bland annat gett insikter kring hur förebyggande hälsoprogram vid omorganisationer kan motverka sjukdomar hos de anställda. Resultaten visar också på att delaktighet och tydlighet är viktiga faktorer som kommuner bör satsa på för att motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Projektet har genererat förslag som på sikt kan leda till ett utbildningsprogram för hållbarhet som ska motverka problemen – ett mycket värdefullt bidrag till kommunsektorn. 

 Stefan Szücs presentation från FoU-dagen 2015