Smarta kläder kan ge bättre ergonomiska riskbedömningar

Hur belastande en arbetsställning är bedöms idag av en ergonom och oftast utifrån hans eller hennes synintryck. Mikael Forsman, forskare på Karolinska Institutet, ska undersöka om kläder med sensorer kan ge bättre bedömningar och till och med en varnande vibration vid skadliga arbetsställningar.

Mikael Forsman är professor i ergonomi på Karolinska Institutet och KTH. Han har i flera tidigare forskningsprojekt utvecklat metoder för att mäta fysisk belastning vid arbete. Ett exempel på det är appen ErgoArmMeter, med vilken man själv kan mäta armbelastning med sin smarta telefon. Nu har han tillsammans med Snickers Workwear tagit fram en arbets-T-shirt med fickor för små sensorer som mäter vinkeln på armar och rygg vid olika arbetsställningar.

– Vinkelmätaren utvecklade vi i ett tidigare projekt finansierat av AFA Försäkring. Då fick man föra över data från mätaren till en dator, nu styr man mätaren från sin smarta telefon och får in all data där via bluetooth. I det nya projektet ingår också en handske med en elektronikenhet som mäter handledsvinkeln, säger Mikael Forsman.

– Trots att vi har tagit fram de här mätmetoderna gör ergonomer oftast riskbedömningar med blotta ögat och med checklistor. Även om de använder samma checklistor så skiljer sig resultaten åt, både ergonomerna emellan och jämfört med om man mäter med hjälp av teknik. Så det stora målet för oss är att utveckla en metod som är så enkel att ergonomer börjar göra tekniska mätningar istället för att observera.

Fordonsmontörer, kassapersonal och hotellstädare

Hittills har Mikael Forsman och hans projektkollegor testat sitt så kallade smarta kläder-tekniksystem på Scania och Volvo.

– Majoriteten av de fordonsmontörer som fick prova att jobba i T-shirten med sensorerna tyckte att det gick bra och kunde tänka sig att använda den igen. Nu planerar vi att testa T-shirten i andra yrkesgrupper, som kassapersonal i livsmedelsbutiker och hotellstädare.

Vad fick dig från början intresserad av ergonomi?
– Jag doktorerade på arbetsmiljö med inriktning medicinsk teknik i Göteborg och studerade svetsare och deras lungor. När jag var klar blev jag anställd i en ergonomigrupp som forskade på svetsares statiska arbetsbelastning och behövde mer teknisk kompetens. Sedan dess har jag tyckt att det har varit roligt att utveckla och använda tekniska metoder inom ergonomi, säger Mikael Forsman.

– Det är fortfarande många som blir skadade på arbetet och jag tycker att det finns mycket att göra åt det. Inom trafiken har man en nollvision när det gäller skador och det borde vara möjligt att utforma alla arbeten så att man inte får ont i kroppen av dem. Går inte det får man organisera och fördela jobben så att man delar på de uppgifter som av någon anledning inte går att utforma med god ergonomi.

Vad hoppas du på av projektet?
– Jag hoppas att det ska visa sig att de smarta kläderna fungerar så bra som vi tror att de kan göra så att man automatiskt får ut riskbedömningar som är effektiva. Så att det går att visa i projektet att den här metoden blir tids- och kostnadseffektiv, ger bättre mätresultat än andra riskbedömningsmetoder och samtidigt är enkel att presentera för ledningen. Hantverkare med arbetskläder och sensor på armenDessutom hoppas vi att de smarta kläderna direkt ska kunna tala om för användaren att han eller hon till exempel rör väl mycket på sin högra överarm, säger Mikael Forsman.

– Vi testade först på nyanställda på Scania genom att de kunde se på sin telefon om de höll armen i en vinkel med för hög belastning, men det fungerade inte eftersom de var tvungna att hålla blicken på skruvarna de skulle skruva fast. Nu har vi testat i simulerat arbete att placera en liten vibrator i närheten av sensorn så att man istället får en liten vibration, så kallad taktil feedback, på det ställe på kroppen där belastningen riskerar att bli för hög. Det här är en metod för att träna upp en bättre ergonomisk arbetsteknik som fungerade i vårt pilotprojekt och som vi vill testa på kassapersonal, montörer och hotellstädare.


Text: Adam Fredholm
Foto: Adam Fredholm och Mikael Forsman

Projekt:
Smarta kläder för kostnadseffektiva valida riskbedömningar och direkt ergonomisk feedback.

Projektledare:
Mikael Forsman, professor i ergonomi. Medsökande: Ida-Märta Rehn, sjukgymnast på Centrum för arbets- och miljömedicin och doktorand i ergonomi på Chalmers, Carl Lind, teknisk doktor och ergonom på Karolinska Institutet

Organisation:
Karolinska Institutet och KTH.

Projekttid:
2019-01-01–2021-12-31.

Finansiering:
4 140 000 kronor från AFA Försäkring.

Anslagsomgång 2 – 2018

Läs mer om Mikael Forsmans forskningsprojekt och om övriga projekt i Anslagsomgång 2 2018.

Mät armbelastning med ErgoArmMeter

Med appen ErgoArmMeter kan du mäta belastning och arbetsvinkel på dina armar. Appen är framtagen av Liyun Yang, doktorand i ergonomi på Kungliga Tekniska Högskolan, och Mikael Forsman, professor i ergonomi vid Karolinska Institutet.

Läs mer om ErgoArmMeter på Karolinska Institutets webbplats.

Ladda ner ErgoArmMeter på Apples App Store.