Prismatiska förstoringsluppar kan minska kirurgers nackbelastning

Kirurger får ofta ont i nacken av att arbeta framåtlutade med förstorande glasögonluppar och pannlampa. Forskaren Mikael Forsman ska undersöka om prismatiska luppar, som bryter synfältet nedåt och möjliggör en mer upprätt arbetsställning, kan minska belastningen på kirurgers nackar.

– Jag höll ett föredrag om ergonomi för kirurgiska föreningen. Då berättade en ögonkirurg att varken hon eller hennes kollegor längre klarar av att backa sin bil på grund av nackbesvären de fått i arbetet, säger Mikael Forsman, professor i ergonomi vid Kungliga tekniska högskolan i Flemingsberg.

– Hittills har det bara gjorts några mindre studier av prismatiska luppar. I en studie i Umeå använde operationssköterskor lupparna och tyckte att de fungerade bra. Vi ska testa om det går att använda prismatiska förstorande luppar inom precisionskirurgi.

Mikael Forsman har i flera forskningsprojekt utvecklat metoder att för att på enkla sätt mäta fysisk arbetsbelastning. Han har bland annat varit med att utveckla en app som gör att loupes_mooptics_vinkep_main_petrol_200x200.jpgman själv kan mäta belastning på sina armar och därigenom hitta mindre påfrestande arbetsställningar. Nu ska han ta reda på om luppar som liknar de prismaglasögon vissa tandläkare använder för att slippa arbeta framåtböjda kan minska nackbelastningen för kirurger.

– Den här typen av prismatiska luppar fungerar som en kikare, med inbyggda speglar som gör att ögats synfält vinklas nedåt. Det är både förstoringsglas och speglar i lupparna, vilket gör att de kan bli lite tyngre än de förstoringsluppar kirurger använder idag. Men vi tror inte att det gör så mycket eftersom man inte längre kommer behöva böja nacken framåt, säger Mikael Forsman.

Traditionella luppar jämförs med prismatiska

I projektet ska både medicinstudenter och yrkesverksamma kirurger få testa de prismatiska lupparna. Mikael Forsman och hans kollegor kommer att mäta arbetsställningar och muskelaktivitet. Själva lupparna kommer från ett svenskt företag.

– Projektet består av två faser och den första är en experimentstudie där studenter får utföra simulerade kirurgiska arbetsuppgifter. Lupparna i den studien kommer inte vara slipade utifrån varje individs brytningsbehov, så den som har glasögon kommer att behöva använda vanliga linser tillsammans med lupparna. Först får försökspersonerna utföra uppgifterna med traditionella kirurgluppar, med 2,5 gångers förstoring, och därefter med prismatiska luppar med samma förstoring, säger Mikael Forsman.

– I den andra delen av projektet ska vi ta reda på om lupparna behöver justeras på något sätt för att fungera vid operation på patienter. De kirurger som medverkar kommer att få individuellt slipade luppar och får till en början utföra övningsuppgifter. Då kommer vi också att kunna se hur mycket träningstid man behöver med de prismatiska lupparna för att patientsäkerheten ska kunna garanteras.

Vad hoppas du på av projektet?
– Jag hoppas att våra mätningar ska visa att lupparna gör så att nackvinkeln blir mer upprätt. Det bör de ju göra eftersom man slipper böja nacken. Jag hoppas också att vi ska se att nackmusklerna blir mindre belastade. Men det är inte lika självklart att det blir så. Det är ju ett precisionsarbete som ska utföras, där man som en urmakare jobbar med händerna och spänner sig ända upp i nacken.

– Målet med projektet är att minska kirurgernas nackbesvär och i förlängningen att minska antalet sjukskrivningar. Kirurgen är viktig i ett kirurgiskt team och om han eller hon är sjukskriven ställs förmodligen operationer in. Får vi positiva testresultat hoppas vi att de kirurger som är med i projektet ska fortsätta att använda de prismatiska lupparna så att deras kollegor blir intresserade och också vill prova dem.

Vad fick dig från början intresserad av kirurgers nackbelastning?
– Jag arbetar en del på Karolinska Institutet också och vi har ett samarbete med Mayokliniken, i Minnesota i USA, som är ett sjukhus och ett av världens främsta forskningsinstitut. Vi gjorde en enkätstudie tillsammans som var riktad mot kirurger. Den visade att de utgör en riskgrupp när det gäller belastningsskador i nacken.


Text och foto: Adam Fredholm

Projekt:
Nya prismatiska förstoringsglasögon för att minska kirurgers nackbelastning.

Projektledare:
Mikael Forsman, professor i ergonomi.

Organisation:
Kungliga tekniska högskolan.

Projekttid:
2020-02-01–2022-01-31.

Finansiering:
2 327 000 kronor från AFA Försäkring.

Anslagsomgång 4 – 2019

Läs mer om Mikael Forsmans forskningsprojekt och om övriga projekt i Anslagsomgång 4.