Ny forskning kan ge förebyggande behandling av stress och sömnbesvär

Psykisk ohälsa är idag en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och beror ofta på stress och sömnbesvär. Maria Nordin, vid Umeå universitet, ska utveckla en vetenskaplig modell som förklarar sambanden och utvärdera en förebyggande stress- och sömnskola.

– Projektet består av två delar. Dels så ska vi studera hur olika faktorer påverkar stress och sömnproblematik, vilka grupper av befolkningen som har mer av dessa problem och hur det hänger ihop med kroppsliga symtom, säger Maria Nordin, docent i psykologi vid Umeå universitet.

– I den andra delen har vi en pågående gruppbehandling för stress och sömnproblematik som studenter på vårt psykologprogram genomför på hälsocentraler i Umeåområdet. Vi vill evidensbasera den här behandlingen för att se vilka patientgrupper den kan vara till nytta för.

Maria Nordin har tidigare bland annat forskat på sömn, socialt stöd på arbetsplatsen och aktivitetsbaserade kontors påverkan på hälsan. Hon har också studerat ledarskap och engagemang inom äldreomsorgen och införandet av klassmentorer i skolan. Nu ska hon utveckla en förklaringsmodell för sambanden mellan stress, sömnbesvär och psykisk ohälsa och utvärdera en preventiv behandlingsform.

– I den epidemiologiska studien har vi enkätdata insamlade vid tre tillfällen som vi ska analysera. Vi vill undersöka kopplingen mellan stress, sömnproblem och psykisk ohälsa, men vi är också intresserade av hur stress och sömnbesvär påverkar kroppen. Så vi ska titta både på till exempel ångest och depression och på exempelvis värk och magproblem i olika befolkningsgrupper, för att se hur de här variablerna hänger ihop med varandra, säger Maria Nordin.

– Vi vet sedan tidigare att stress och sömn är grundläggande komponenter i psykisk ohälsa. Stress uppstår i situationer där man känner att man inte har kontroll och kan leda till ångest och depression. Och sömnproblem är mycket vanligt vid psykisk ohälsa. Jag tror att om man kan få bukt med stress- och sömnbesvär i ett tidigt stadium då kan man nog i många fall undvika att patienten går in i djupare ohälsa, som utmattning, ångest eller depression.

Kognitiv beteendeterapi och stress- och sömnskola

I projektets interventionsstudie ger studenter som går psykologprogrammet på Umeå universitet särskilda stress- och sömnskolor för patienter som vänt sig till sin hälsocentral för dessa besvär.

– Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi och sker i grupp där man lär sig om stress och sömn. Patienterna i stresskolan får exempelvis lära sig avslappning och i sömnskolan får de lära sig tekniker för att somna och sova bättre, säger Maria Nordin.

– Patienterna får fylla i en enkät innan behandlingen startar och när den avslutas. Vi följer också upp med samma enkät efter tre månader och efter tolv månader. Dessutom får patienterna fylla i en kortare enkät efter varje gruppsession för att beskriva hur de upplevde just det terapitillfället. Vi jämför också resultaten med två kontrollgrupper, en grupp patienter som får hälsocentralernas vanliga behandling, som sömnmedel och annan terapi, och en grupp som får individuell kognitiv beteendeterapi av studenter på psykologprogrammets senare del.

Vad hoppas ni på av projektet?
– Ja, dels hoppas vi att den epidemiologiska studien ska kunna öka förståelsen för hur olika faktorer orsakar stress och sömnproblematik och därigenom psykisk ohälsa. Vi hoppas också att en utvärdering ska visa att stress- och sömnskolorna fungerar och att vi kan se vilka patientgrupper som har störst nytta av dem, säger Maria Nordin.

– Är det så att vissa moment i skolorna inte fungerar vill vi förstås kunna ändra på det så att vi får en så effektiv behandling som möjligt. Det är viktigt att ha evidensbaserad behandling i vården och det är något vi som jobbar på universitet kan bidra med. I det långa loppet hoppas vi att den här behandlingsmetoden kan ge en friskare befolkning i hela landet, om man får tänka stort.

Vad fick dig från början intresserad av stress och sömnbesvär?
– För mig personligen var det när jag började doktorera, min avhandling handlade till stor del om stress och sömn. När man inser hur grundläggande just stress och sömn är och ser de problem med psykisk ohälsa och sjukfrånvaro vi har i samhället idag så kan man inte annat än tycka att det är väldigt viktigt, säger Maria Nordin.

– Det känns lite grann som att vi saknar kunskap om vad stress och sömn innebär för oss och hur viktiga de båda komponenterna är. Vårt samhälle är faktiskt inte riktigt byggt för oss om individer, vi stressar för mycket och sover för lite. Så det finns både behov av att nå ut med kunskap för att få folk att jobba med sig själva och ett behov av att sänka tempot i hela vårt västerländska samhälle.


Text: Adam Fredholm
Foto: Hanna Nordin

Projekt:
Stress- och sömnproblematik: Förklaringsmodeller och kostnadseffektiv behandling.

Projektledare:
Maria Nordin, docent i psykologi.

Organisation:
Umeå universitet.

Projekttid:
2020-01-01–2022-12-31.

Finansiering:
4 000 000 kronor från AFA Försäkring.

Läs mer om Maria Nordins forskningsprojekt och om övriga projekt i Anslagsomgång 3.