Tekniska hjälpmedel i badrum kan ge bättre arbetsmiljö och tryggare hemmiljö

Allt fler äldre vårdas hemma och trånga badrum gör att vårdpersonalen får svårt att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Linda Rose, forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, ska undersöka hur tekniska hjälpmedel som vridbara toalettstolar kan bidra till en bättre arbetsmiljö och en tryggare hemmiljö.

– Ett vanligt privat badrum är ofta litet och arbetsytan för personal och hjälpmedel begränsad. Det leder till farliga situationer för både brukare och personal, säger Linda Rose, teknologie doktor vid KTH, i Flemingsberg.

– Vi vill titta på ny teknik som ökar säkerheten i badrummet och gör det möjligt för fler att bo kvar hemma trots att de har hjälpbehov. Har man en vridbar toalettstol kan man vrida den så att personen på den till exempel når handfatet, istället för att vårdpersonal ska stå intill och hjälpa till med förflyttningen.

Linda Rose är i grunden ingenjör och arbetade med produktutveckling innan hon började forska. Som forskare har hon bland annat lett ett projekt finansierat av AFA Försäkring som utvecklat en metod för riskhantering vid manuellt arbete i industrin, RAMP. Nu ska hon undersöka hur tekniska hjälpmedel i badrum kan minska vårdtagares risk för fallolyckor och vårdgivares risk för belastningsskador.

– Vi kommer att samarbeta med personer som får vård, vårdpersonal och företag som utvecklar innovativa lösningar för badrum. Först ska vi försöka identifiera de problem man upplever i dagens badrum. Sedan kommer vi att göra en systematisk genomgång av de tekniska lösningar som finns och är på gång att utvecklas. Det kan vara till exempel vridbara eller höj- och sänkbara toalettstolar, säger Linda Rose.

Kartläggning av badrumshjälpmedel och bygge av prototypbadrum

Nästa steg i projektet är att Linda Rose och hennes kollegor tillsammans med brukare och vårdpersonal ska testa och utvärdera tekniska lösningar för badrum. Därefter ska de i samarbete med utvecklingsföretagen bygga två badrum och utrusta dem med de bästa tekniska hjälpmedlen.

– När vi har utvecklat de två prototypbadrummen kommer vi bland annat att göra en utvärdering av riskerna för fallolyckor och arbetsskador. Vi kommer också att göra en utvärdering ur ett ekonomiskt perspektiv för att se vilka kostnader och besparingar nya badrumslösningar kan medföra.

Vad hoppas du på av projektet?
– På sikt hoppas jag att det kan göra människor mer oberoende i toalett- och badrumsmiljön och ge dem en bättre livskvalitet. Kan vi utrusta badrum med hjälpmedel som gör att vårdpersonalen kan hjälpa personer i deras hem kan de som behöver vård bo kvar längre hemma, säger Linda Rose.

– Jag hoppas också att projektet kan bidra till att minska antalet fallolyckor. Varje år faller runt 70 000 personer så illa att de hamnar på sjukhus och många av fallen sker i badrummet. Dessutom hoppas jag att projektet ska minska belastningsskadorna hos de som jobbar med vård i hemmen, vilka oftast är kvinnor. Vårdarbetet i badrum innebär dåliga arbetsställningar och tunga lyft och det är två av de största riskerna för att utveckla belastningsbesvär.

Vad fick dig från början intresserad av badrum?
– Jag jobbar på Enheten för ergonomi på KTH och för 15 år sedan hade jag några elever som var väldigt engagerade i att ta fram en ny toalettstol. Och för ett antal år sedan tittade jag på vilka hjälpmedel som fanns för att slippa jobba i dåliga arbetsställningar när man har ont i nacken. Båda de där idéerna har legat i bakhuvudet och snurrat.

– På enheten har vi har också fått förfrågningar om samarbeten med teknikutvecklande företag och vårdbolag. Det här är sådant jag och mina kollegor har diskuterat och kommit fram till att vi vill medverka till. Många av mina tidigare forskningsprojekt har rört yrkesverksamma människor. Det här projektet handlar ju om både yrkesverksamma och privatpersoner med behov av nya badrumslösningar och det känns väldigt roligt att kunna bidra till det, säger Linda Rose.


Text: Adam Fredholm
Foto: Andreas Nilsson

Projekt:
Badrum för alla – nydanande lösningar för hållbar arbetsmiljö och brukarautonomi.

Projektledare:
Linda Rose, teknologie doktor.

Organisation:
Kungliga Tekniska Högskolan.

Projekttid:
2019-07-01–2022-06-30.

Finansiering:
3 658 000 kronor från AFA Försäkring.

Anslagsomgång 4 – 2018

Läs mer om Linda Roses forskningsprojekt och om övriga projekt i Anslagsomgång 4.