Ny forskning ska granska trakasserier i hotell- och restaurangbranschen

På hotell och restauranger arbetar många unga, kvinnor och utlandsfödda i en psykosocial arbetsmiljö som inte är så väl kartlagd. Kristina Zampoukos, forskare vid Mittuniversitetet, ska undersöka förekomsten av sexuella eller rasistiska trakasserier och hot och våld i branschen.

– Vem man riskerar att utsättas för trakasserier av i hotell- och restaurangbranschen varierar beroende på vilken yrkesgrupp man tillhör. I kök är det till exempel oftast arbetskamrater som utsätter en för saker, medan det i receptioner är vanligare att gäster eller kunder står för trakasserierna, säger Kristina Zampoukos, doktor i samhällsgeografi vid Mittuniversitetet, i Östersund.

– Det finns en i grunden ojämlik relation mellan den som tillhandahåller service och den som köper servicen. En annan sak som kan öka risken för trakasserier är att det på många arbetsplatser i den här branschen finns alkohol i arbetsmiljön.

Kristina Zampoukos har tidigare bland annat studerat fenomenet att sjuksköterskor och lagerarbetare lämnar Sverige för att arbeta i Norge. Nu ska hon undersöka hur vanligt det är med sexuella trakasserier, rasistiska trakasserier och hot och våld på hotell- och restaurangarbetsplatser.

– Det har inte gjorts så många studier av den psykosociala arbetsmiljön inom hotell- och restaurangnäringen, varken internationellt eller i Sverige. Men branschen själv har fått upp ögonen för det psykosociala under senare tid, delvis tack var #metoo-rörelsen. Så vi kommer säkert att få se fler studier framöver.

Hantering av kränkningar och hinder för att arbeta förebyggande

Kristina Zampoukos och hennes kollegor ska göra både enskilda intervjuer och gruppintervjuer med chefer, skyddsombud och anställda inom kök och servering, städning och reception och konferens. Hon är intresserad av vilka strategier de anställda använder för att hantera olika former av kränkningar och vill också ta reda på vilka hinder som finns i hotell- och restaurangbranschen för att arbeta förebyggande med trakasserier.

– Ett hinder kan vara att det är ganska hög personalrörlighet i branschen. Vill man arbeta förebyggande är det naturligtvis bättre om det finns en kontinuitet på personalsidan. Det är också många unga med begränsad arbetslivserfarenhet som arbetar på hotell och restauranger, och de är kanske inte alltid så insatta i vilka regler som gäller, vad man får och inte får göra, säger Kristina Zampoukos.

– Facket är ju en aktör som dels kan upplysa anställda om vilka rättigheter och skyldigheter de har och dels kan trycka på arbetsgivare som inte ser till att arbetsmiljön är bra. Men andelen fackligt anslutna i branschen är låg, vilket hänger ihop med de många tillfälliga anställningarna. Är man ung och tror att man inte ska jobba så länge på ett ställe går man inte med i facket.

Vad hoppas ni på av projektet?
– Vi hoppas att vi ska kunna hitta arbetsgivare som faktiskt tar det här med trakasserier på allvar och kan bidra med goda exempel på hur man kan hantera det. Jag tror också att vi kan sätta igång en process på de arbetsplatser som ingår i vår studie så att chefer och medarbetare gemensamt hittar fram till vad de behöver göra för att komma till rätta med det här, säger Kristina Zampoukos.

– Vi hoppas också att vi ska kunna få fram någon typ av metoder. Och det kan ju vara så att det finns verktyg som kanske behöver förbättras. Så metoder och verktyg för att jobba med de här frågorna är något vi hoppas på.

Vad fick dig från början intresserad av trakasserier i hotell- och restaurangbranschen?
– När jag började studera den här branschen tittade jag på karriärvägar och personalomsättning och fick då höra historier off the record om hur arbetsmiljön såg ut. Och så har jag många studenter, framför allt tjejer, som har erfarenheter av att bli utsatta för sexuella trakasserier. Det fick mig att förstå att det här är något man behöver ta tag i, säger Kristina Zampoukos.


Text: Adam Fredholm
Foto: Erik Holmström

Projekt:
Bara en bagatell – eller? Att avnormalisera trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen.

Projektledare:
Kristina Zampoukos, doktor i samhällsgeografi.

Organisation:
Mittuniversitetet.

Projekttid:
2019-02-01–2022-02-28.

Finansiering:
3 752 000 kronor från AFA Försäkring.

Anslagsomgång 4 – 2018

Läs mer om Kristina Zampoukos forskningsprojekt och om övriga projekt i Anslagsomgång 4.