Kartläggning kan bidra till bättre säkerhetskultur i byggbranschen

Byggindustrin startar en anläggning där byggjobbare ska kunna öva på att arbeta säkert och därigenom minska risken för olyckor. Jan Johansson, vid Luleå tekniska universitet, leder en forskargrupp som ska kartlägga internationell forskning på området och säkerhetsarbetet i svensk byggbransch för att tillföra anläggningen en god säkerhetskultur.

– Fram till för ungefär tio år sedan minskade olycksfallen i byggindustrin. På senare år har utvecklingen planat ut och det har till och med blivit sämre på vissa ställen, säger Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

– Vi gjorde en internationell studie av vad olycksfallen beror på och kom fram till att man för att komma vidare behöver titta på kulturen på byggarbetsplatserna. Branschen har kanske nått vägs ände vad gäller andra typer av insatser och nu behövs någon form av kulturell åtgärd. Därför ska vi försöka tillföra den här säkerhetsparken en säkerhetskultur som ska genomsyra verksamheten.

Jan Johansson har tidigare bland annat forskat på säkerhet, arbetsorganisation och vad som gör arbetsuppgifter attraktiva inom gruvsektorn. Hans forskargrupp har också studerat arbetsolyckor i byggindustrin, i det av AFA Försäkring finansierade projektet Bortom noll. Nu ska han undersöka säkerhetsarbetet i byggbranschen för att hjälpa den nystartade övningsanläggningen att utveckla en bra säkerhetsutbildning.

– För det första ska vi göra en litteraturstudie för att kartlägga internationell forskning om säkerhetsarbete. Därefter ska vi titta på vilka säkerhetskulturer som finns i de större svenska byggföretagen för att försöka vaska fram vad som är bra och vad i kulturen de har gemensamt, säger Jan Johansson.

– Tanken är att vi ska försöka hitta principer som kan accepteras av de flesta företagen och sedan formulera och implementera dem i säkerhetsparken. Det kan till exempel vara hur man ska organisera fortlöpande säkerhetsutbildning eller rutiner för arbetsmoment som förekommer på alla byggarbetsplatser.

Öva på arbetsmoment under realistiska förhållanden

Arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier ligger bakom den nystartade säkerhetsparken, som är belägen intill Arlanda flygplats, strax utanför Stockholm. Kunskapen om liknande säkerhetsanläggningar i Sverige är begränsad. I Finland har man däremot kommit längre.

– Det finns tre liknande säkerhetsparker i Finland. Två av dem har man utvärderat med väldigt positivt resultat, den tredje är alldeles ny. Vi tror att det kan finnas liknande anläggningar inom andra industriella sektorer i Sverige, till exempel kärnindustrin. Det ska vi försöka ta reda på, säger Jan Johansson.

– Det finns säkert olika typer av träningsanläggningar. Ofta handlar det om att man genomför simuleringar. Det viktiga med säkerhetsparken för byggbranschen är att man övar på arbetet in real life, så att säga. Till exempel att man övar på arbetsmoment utomhus även om det är dåligt väder.

Vad hoppas du på av projektet?
– Jag hoppas att vi ska hitta en bra mix av säkerhetsåtgärder som kan implementeras på ett framgångsrikt sätt i den här säkerhetsparken, säger Jan Johansson.

Vad fick dig från början intresserad av säkerhet och säkerhetsarbete?
– Ja, jag har ju hållit på i 40 år med arbetsmiljöfrågor och varit professor i nära 25 år i ämnet, så det är rätt naturligt att jag har utvecklat ett intresse för de här frågorna.


Text: Adam Fredholm
Foto: Melina Granberg

Projekt:
Byggindustrins säkerhetspark – ett program för säkerhetskultur.

Projektledare:
Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap.

Organisation:
Luleå tekniska universitet.

Projekttid:
2019-12-01–2022-11-30.

Finansiering:
3 277 000 kronor från AFA Försäkring.

Anslagsomgång 3 – 2019

Läs mer om Jan Johanssons forskningsprojekt och om övriga projekt i Anslagsomgång 3.