Ny metod ska föra forskning och arbetsliv närmare varandra – samtal med Irene Jensen

Följande text är ett samtal med Irene Jensen inför AFA Försäkrings FoU-dag 2015. Texten är fri att använda i tryckt och digital media. Alla åsikter är Irene Jensens egna.

Irene Jensen är forskare vid Karolinska Institutet och beviljades 6 000 000 kr från AFA Försäkring för att ta fram strategier som syftar till att utveckla en förebyggande företagshälsovård. Projekt heter ”Att förebygga ohälsa; Strategi för kunskaps- och kvalitetsutveckling i företagshälsovård” och ingår i FoU-programmet om företagshälsovård. Det pågår från september 2013 till september 2016. Studien ska generera konkreta riktlinjer för hur företag kan förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.  


Forskningen inom arbetsmiljö och hälsa leder till många intressanta upptäckter. Men hur kan man använda forskningsresultaten i praktiken? Den frågan beviljades professor Irene Jensen finansiering av AFA Försäkring för att undersöka. Projektet syftar till att utveckla modeller och arbetsformer för forskning som ska inkludera de berörda parterna som till exempel arbetsgivare och företagshälsovård. På så sätt ska de som gynnas av forskningsresultaten involveras redan från början. En unik metod som går utöver forskarnas normala arbetsprocess. Metoden spar tid men gör också så att forskningen kommer närmare arbetslivet och kan prövas i verkligheten på en gång.

Vad innebär det här för företagen?

”I projektet belyser vi vikten av att lyfta blicken från individ till arbetsplats genom att ta fram riktlinjer tillsammans med företagshälsovården för hur företag kan förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen”, säger Irene Jensen.

Riktlinjerna bygger på internationella forskningsrön som redan finns framtagna och de täcker in hur man bör arbeta för att anställda ska må så bra som möjligt. Irene Jensen har också arbetat med att tydliggöra kommunikationen kring forskningsresultaten, vilket innefattar arbete med att skriva enklare för ökad tillgänglighet, att producera rapporter och att använda sociala medier för spridning och information. Förhoppningsvis bidrar resultaten till ett ökat arbetsrelaterat välmående och minskade sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Irene Jensens presentation från FoU-dagen 2015