Ny app ska förbättra sömnen och hälsan – samtal med Christian Benedict

Följande text är ett samtal med Christian Benedict inför AFA Försäkrings FoU-dag 2015. Texten är fri att använda i tryckt och digital media. Alla åsikter är Christian Benedicts egna.

Christian Benedict är forskare och docent vid Uppsala universitet på institutionen för neurovetenskap. Christian beviljades 1 877 000 kr från AFA Försäkring för sin forskning om sambandet mellan sömn, yrke och hälsa, i ett projekt som pågår från januari 2015 till december 2017. I studien tittar Christian på hur vår prestationsförmåga försämras vid sömnbrist där resultaten visar på en nedsatt återkallningsförmåga från minnet vid stressiga situationer. Syftet med Christians studie är att utveckla en app som kan ge "feedback" om sömnkvalitet och på så sätt hjälpa människor till ett mer hälsosamt liv. 


Att dålig sömn påverkar arbetsförmågan är känt sen tidigare. En arbetsmiljö med mycket stress och oro kan i sin tur leda till sömnproblem vilket kan starta en ond cirkel. Men exakt hur påverkas egentligen vår arbetsförmåga efter en dålig natts sömn? Den frågan har Christian Benedict försökt finna svar på. I forskningsprojektet undersöker Christian hur sömnbrist bland annat påverkar stresshantering och inlärning.

Vi vet att man behöver sömn för att kunna lagra information i minnet. Men ett mycket intressant resultat visar på hur återkallning av information från minnet under stressiga situationer försämras betydligt om man sovit för lite jämfört med om man sovit bra. Detta är särskilt intressant när man tittar på hur stressig många människors arbetssituation är idag.

”Man kan tappar upp till 10 procent av sin prestationsförmåga om man sover mindre än 7 timmar per natt”, säger Christan Benedict som även påpekar att dåliga sömnvanor och stress i kombination är vanor som föder varandra.

Påverkas hälsan när vi sover för lite?

Christian Benedict har även studerat hur den generella hälsan påverkas när vi sover för lite. Förutom att vi blir trötta och prestationsförmågan minskar påverkas kroppen fysiskt. I studier gjorda på friska män visar resultaten på en försämrad ämnesomsättning och sämre blodvärden vid sömnbrist, något som på sikt kan leda till sjukdom och sjukskrivningar. Det gynnar varken individen, organisationen eller ekonomin. 

Syftet med den AFA-finansierade studien som Christian genomfört är att ta fram en app som registrerar användarens sömnvanor över tid och sedan ger feedback på hur sömnvanorna kan förbättras. I långa loppet hoppas man kunna bidra till bättre sömnvanor och bättre hälsa genom att öka medvetenheten kring sömnens betydelse. Appen är utvecklad men ännu inte kliniskt testad på vetenskaplig grund. Allmänheten får därför hålla sig till tåls ett litet tag till.

Christian Benedicts presentation från FoU-dagen 2015