Forskning om musikers medhörning kan förebygga hörselskador

Hörlurar som placeras i hörselgången, så kallade in-ear-monitorer, används av musiker för att undvika skadliga ljudnivåer på scen. Arne Nykänen, forskare vid Luleå tekniska universitet, ska studera hur monitorerna kan användas för att minska risken för hörselskador hos musiker, publik och krogpersonal.

In-ear-monitorer användes förr främst av professionella musiker. Idag är tekniken så billig att också hobbymusiker skaffar dem, säger Arne Nykänen, biträdande professor i teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet.

– Därför vill vi gärna ta reda på mer om hur man håller nere ljudnivåerna och sprida den kunskapen via musiklärare och ljudtekniker.

Arne Nykänen har tidigare forskat på signal- och varningsljud i bilar och psykoakustik, läran om hur vi uppfattar ljud. Nu ska han kartlägga hur musiker använder in-ear-monitorer och ta fram ett utbildningsmaterial för hur man kan musicera på ljudnivåer som är skonsamma för hörseln.

– En fördel rent ljudtekniskt med in-ear-monitorer är att musiker ofta upplever att de hör både sig själva och andra på scen tydligare. Det ger bättre förutsättningar att spela musik bra. En annan fördel är att när monitorerna placeras i öronen så dämpar de omgivningsljudet, vilket gör det möjligt att spela på lägre ljudnivå än man kanske måste göra med medhörning i högtalare, säger Arne Nykänen.

– I en förstudie vi gjorde var det fler musiker som spelade på höga nivåer än på säkra nivåer, trots att de använde in-ear-monitorer. Det var uppmuntrande att se att det faktiskt går att spela musik säkert, men vi får studera om det finns någon särskild anledning till att vissa vill eller måste spela starkt i lurarna.

Ljudnivåmätning på scen och studie i laboratorium

I projektets förstudie mätte Arne Nykänen och hans kollegor ljudnivåer när studenter på musikhögskolan spelade under förutsättningar som liknade riktiga spelningar. Nästa steg blir att mäta nivåer i professionella sammanhang och studera och dokumentera hur ljudtekniker mixar ljud för medhörning i in-ear-monitorer.

– Vi kommer att kombinera ljudmätningar på scen med studier i laboratoriemiljö där vi mäter hur in-ear-monitorerna fungerar. För musiker och ljudtekniker handlar det mycket om att kunna höra väl. Genom att använda teknik som gör det lättare att separera ljudkällor i mixen tror vi att det går att få ner ljudnivåerna utan att försämra möjligheten att höra bra.

Vad fick dig från början intresserad av ljud och hörsel?
– Jag är i grunden civilingenjör i teknisk fysik med inriktning på strålningsfysik. Och sedan jag var barn har jag spelat musik. Så det är en kombination av teknik- och musikintresse.

Använder du själv in-ear-monitorer?
– Nej, jag spelar trombon. In-ear-monitorer används främst när man spelar elektroniskt förstärkt musik.

Vad hoppas du på av projektet?
– Ja, förutom att hitta metoder och teknik för att hålla nere ljudnivåerna i konsertsammanhang så hoppas jag att vi kan utveckla aktiva hörselskydd. Det vill säga nivåberoende hörselskydd, som kan användas också när man spelar akustisk musik, säger Arne Nykänen.

– Nivåberoende hörselskydd skulle också kunna användas i traditionellt bullriga miljöer där man behöver kunna prata med varandra, som i industrin eller på krogar, musikställen och klubbar. Det är där dagens skydd brister, de gör det svårt att kommunicera. På många arbetsplatser vet man att det är så bullrigt att man borde använda hörselskydd, men man väljer att inte göra det eftersom de försämrar förmågan att kommunicera så pass mycket att det går ut över jobbet.


Text: Adam Fredholm
Foto: Örjan Johansson

Projekt:
In-ear-monitorering – en hörselsäker lösning för framtidens musicerande?

Projektledare:
Arne Nykänen, biträdande professor i teknisk akustik.

Organisation:
Luleå tekniska universitet.

Projekttid:
2019-01-01–2021-12-31.

Finansiering:
3 196 000 kronor från AFA Försäkring.

Anslagsomgång 2 – 2018

Läs mer om Arne Nykänens forskningsprojekt och om övriga projekt i Anslagsomgång 2 2018.