Beviljade anslag

AFA Försäkring är en av Sveriges största forskningsfinansiärer inom arbetsmiljö och hälsa. Varje år satsar vi runt 150 miljoner på stöd till forskning och utveckling. Här kan du läsa om de projekt som fått anslag av AFA Försäkring.

Anslagsomgång 1 2019

Anslagsomgång 2 2019

Anslagsomgång 3 2019

Anslagsomgång 4 2019