Så här ansöker du om FoU-anslag

1

1 Välj mellan skiss och ansökan

Om du vill testa en projektidé, rekommenderar vi att du skickar in en skiss. Skissen ska fokusera på projektidén, relevans och förväntat resultat. En godkänd skiss innebär inte att ansökan beviljas anslag.

En ansökan omfattar en projektbeskrivning och en ekonomisk redovisning. Projektbeskrivningen ska vara så utförlig att experter kan bedöma projektets veten­skapliga kvalitet och genomförbarhet. 

2

2 Skapa användarkonto i FoU-portalen

Både en skiss och ansökan görs elektroniskt via vår FoU-portal. Där hittar du alla mallar och instruktioner. För att kunna använda FoU-portalen ska du ha ett användarkonto. 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Till FoU-portalen

3

3 Beredning

Skisser och ansökningar bereds av grupper med representanter från arbetsmarknadens parter, som är våra ägare och uppdragsgivare. Vid behov använder vi experter och sakkunniga inom området.

Bedömningen baseras på:

4

4 Beslut

AFA Försäkrings styrelser och representanter från kommun- och landstingsområdet beslutar vilka projekt som beviljas anslag. Beslutet meddelas på "Mina sidor" i vår FoU-portal samt via brev eller e-post från oss.

5

5 Rapportering

Alla projekt som beviljats anslag ska rapportera enligt gällande villkor. Anvisningar för rapportering finns i AFA Försäkrings FoU-portal.

Slutrapporter publiceras i AFA Försäkrings projektkatalog.