Två miljoner i post doc-stöd till forskare inom området hälsa

Susanne Sütterlin tilldelas AFA Försäkrings post doc-stöd på 2 miljoner kronor, för sitt projekt om hur giftiga tungmetaller och desinfektionsmedel kan vara bidragande i spridningen av antibiotikaresistens. Post doc-stödet delas ut årligen för att stödja och stimulera yngre lovande forskare.

– Arbetsmarknadens parter är angelägna om att bidra till att yngre forskare får möjlighet att etablera sig som forskare och Susanne Sütterlin kommer med sin starka forskning att kunna bidra till den framtida forskningen om antibiotikaresistens, säger Susanna Stymne Airey, chef för AFA Försäkrings FoU-avdelning.

Susanne Sütterlin disputerade 2015 vid Uppsala universitet med en medicinsk specialistkompetens i klinisk bakteriologi och virologi och är idag verksam vid Akademiska sjukhuset. Susanne kommer att fortsätta sin forskning vid Uppsala universitet där hon även samverkar med SciLifeLab. Sitt post doc-arbete kommer Susanne att bedriva vid zoologiska avdelningen vid universitetet i Oxford.

Antibiotikaresistens är ett ökande problem i dagens sjukvård och den medför ett påtagligt hot för behandling av infektioner i framtiden. Användningen av giftiga tungmetaller och desinfektionsmedel, så kallade biocider, kan påverka utvecklingen av resistens mot antibiotika. Susanne Sütterlin avser att studera förekomsten av resistensgener i olika bakteriepopulationer isolerade från människor, djur och miljö med syfte att värdera olika exponeringsgrader av antibiotika och biocider.

– Jag har förväntningar på att ta fram nya strategier för att undersöka frågan om biocidanvändningen kan vara en antibiotikaresistensdrivande faktor, säger Susanne Sütterlin.