Student på Mälardalens högskola får stipendium för uppsats om socialsekreterares arbetsmiljö

Ett av uppsatsens huvudresultat är att det bland chefer och politiker finns svårigheter att ta till sig betydande brister i socialsekreterares arbetsvillkor som idag genom forskning och utredningar är belagda. Chefer tenderar istället att förklara den höga personalomsättningen med andra orsaker än arbetsmiljön. Uppsatsen visar även att kunskapen om verksamhetsstyrningens relation till psykosocial arbetsmiljö är i behov av utveckling.

Jessica Hoff har våren 2015 lagt fram sin mastersuppsats i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola. Uppsatsen ”Spelets regler. Arbetsmiljö och verksamhetsstyrning i Socialtjänsten” tilldelades under AFA Försäkrings FoU-dag i Stockholm 2015 AFA Försäkrings och Prevents stipendium “Utmärkt arbetsmiljöuppsats” på 15 000 kronor.

Delar av juryns motivering löd “Sammanfattningsvis är Jessica Hoffs uppsats välskriven och styrker tidigare forskning när det gäller socialsekreterares arbetsvillkor. Den har en intressant frågeställning och mycket stor aktualitet kring arbetslivets många gånger begränsade förmåga att använda sig av forskning i syfte att skapa goda arbetsmiljöer".

– En bra arbetsmiljö är en av de viktigaste nycklarna för att bygga ett friskt och hållbart arbetsliv. Arbetslivet behöver tekniker, personalvetare och ekonomer som redan från början ser och förstår arbetsmiljöfrågorna. Genom stipendiet vill vi uppmärksamma arbetsmiljön betydelse. Förhoppningsvis kan det väcka intresse hos fler studenter och stimulera till vidare engagemang inom arbetsmiljöområdet, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

 

Juryn bestod av:

Arne Sjöblom, universitetslektor Uppsala universitet

Stefan Tengblad, professor Högskolan i Skövde

Per-Erik Ellström, professor Linköpings universitet

Ulf Johanson, professor emeritus Mälardalens högskola (ordförande).

För mer information eller bokning av intervjuer med Jessica Hoff; 
kontakta Linda Eriksson, Prevent, telefon: 070-356 42 32, mejl:linda.eriksson@prevent.se eller Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se