Lundastudent tilldelas stipendium för uppsats om städsprejers effekt på arbetsmiljön

Städsprejer finns i varje hem, men används framförallt dagligen av de som yrkesmässigt arbetar med städning. Lundastudenten Karin Lovén har använt avancerade mätmetoder för att bestämma andelen sprejdroppar som hamnar i luften när man städar och därmed bidragit till större förståelse för hur människor exponeras för kemikalier vid städning. Karins uppsats ger ny kunskap om hur olika städmetoder kan påverka arbetsmiljön.

Mastersuppsatsen i nanoteknologi ”Aerosol emission from cleaning sprays – design and evaluation of a generation and characterization system for spray aerosols and a human pre-exposure study” tilldelades under AFA Försäkrings FoU-dag i Stockholm 2015 AFA Försäkrings och Prevents stipendium “Utmärkt arbetsmiljöuppsats” på 15 000 kronor.

Delar av juryns motivering löd “Karin Lovén har med sin ingenjörsmässiga kompetens från civilingenjörsprogrammet i nanoteknologi utnyttjat avancerad mätmetodik för att öka förståelsen om hur människor exponeras och påverkas av luftburna komponenter. Hon har därmed bidragit till ökad kunskap om hur städmetoder kan påverka arbetsmiljön samt lagt grund för ytterligare studier som kan bidra till att utveckla en bättre arbetsmiljö för de grupper i arbetslivet som berörs av kemikalier.”

– En bra arbetsmiljö är en av de viktigaste nycklarna för att bygga ett friskt och hållbart arbetsliv. Arbetslivet behöver tekniker, personalvetare och ekonomer som redan från början ser och förstår arbetsmiljöfrågorna. Genom stipendiet vill vi uppmärksamma arbetsmiljön betydelse. Förhoppningsvis kan det väcka intresse hos fler studenter och stimulera till vidare engagemang inom arbetsmiljöområdet, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

 

Juryn bestod av:

Anna-Lisa Osvalder, Chalmers

Jörgen Eklund, KTH

Mats Bohgard, Lunds universitet

För mer information eller bokning av intervjuer med Karin Lovén eller någon av forskarna; kontakta Linda Eriksson, Prevent, telefon: 070-356 42 32, mejl: linda.eriksson@prevent.se eller Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se