Miljonstipendium till psykologisk forskning om well-being på jobbet

Psykologen Danilo Garcia har tilldelats ett stipendium på en miljon kronor av AFA Försäkring för att kunna forska om well-being-terapi vid Washington University i USA. Målet är att utveckla metoder för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser.

AFA Försäkring har beslutat att ge sitt post doc-stipendium i arbetsmiljöforskning till Danilo Garcia. Stipendiet är på en miljon kronor och gör det möjligt för Garcia att tillbringa två år som post doc-forskare vid Washington University i St. Louis, USA.

Garcia är född 1973. Han doktorerade i psykologi vid Göteborgs universitet 2011. I dag är han verksam vid Göteborgs universitets Centre for Ethics, Law and Mental Health (CELAM), där han forskar om psykisk ohälsa och välbefinnandeterapi. Stipendiet gör det möjligt för Garcia att forska vid The Center of Well-Being vid Washington University. Universitetet har i samarbete med the Anthropedia Foundation skräddarsytt ett post doc-program för Garcia.

– The Center for Well-Being är världsledande inom utvecklingen av well-being-terapi som integrerar både kognitiv beteendeterapi och individcentrerade personlighetstester. Min ambition är att kunna utveckla metoder för att genomföra randomiserade studier på svenska arbetsplatser, säger Garcia.

Det två år långa post doc-programmet ska lägga grunden för en vetenskaplig validering av well-being-terapier i olika grupper. Dessa insatser ska sedan anpassas till svenska förhållanden tillsammans med ledande läkare, psykiatriker, lärare, psykologer och sociologer som undersöker well-being och hälsofrämjande strategier inom respektive fält.

– Mitt mål är att utveckla en modell för hur man kan använda positiva känslor, som att vara engagerad, entusiastisk och stolt, för att förbättra anställdas arbetsmiljö och öka deras produktivitet, säger Danilo Garcia.

AFA Försäkring är en av landets ledande finansiärer av forskning och utveckling kring arbetsmiljö och hälsa med en årlig anslagsgivning om 150 miljoner kronor. En viktig uppgift är att stödja och stimulera yngre forskares möjligheter till studier och forskning utomlands. Därför delar AFA Försäkring ut post doc-stipendier i arbetsmiljö- respektive folkhälsoforskning om vardera på en miljon kronor. Stipendierna är tvååriga och de första stipendierna delades ut 2012.

– Arbetsmarknadens parter är angelägna om att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Danilo Garcias forskningsprojekt är tydligt kopplat till detta, säger Hans Augustson, chef för FoU-beredningen på AFA Försäkring.

Mer information:
Danilo Garcia, Göteborgs universitet, 0733-10 51 53, danilo.garcia@euromail.se   
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, 08–696 48 54, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se