Tekn. dr Cecilia Berlin får AFA Försäkrings post doc-stöd

AFA Försäkring har beslutat att ge tekn. dr Cecilia Berlin post doc-stöd på 2 miljoner kronor, för att undersöka hur nutida sociala hållbarhetsutmaningar kan översättas till konkreta designkriterier för arbetsplatser där både yngre och äldre arbetar.

Hur kom det sig att sig att du blev forskare?

– Lika delar tur och timing! Efter min civilingenjörsexamen arbetade jag ett år som teknisk illustrationskonsult och kände att jag fastnade och inte utvecklades. I den vevan dök det upp en doktorandtjänst på Chalmers som handlade om det jag skrev examensarbete om – så jag var mentalt redo för en förändring och utmaning, och tillfället visade sig.

Varför valde du att forska inom ergonomi?

– Jag har alltid varit intresserad av människokroppen. Efter min uppväxt med två läkarföräldrar och många års träning av Svenska Jiujitsuförbundets typ av defensiv jiujitsu, som bygger mycket på ergonomiprinciper, så kändes det alltid nära till hands att ta hänsyn till kroppens förutsättningar. Detta ledde till ett självskrivet intresse för ergonomi när det väl dök upp som ämne i min grundutbildning. Kombinerat med design och arbetsplatsutformning så fick jag alla mina intressen uppfyllda på en gång – det sociala, det kroppsliga, det kreativa och det mentala.

Och social hållbarhet?

– Social hållbarhet kom in ganska sent i bilden i och med att området är nytt för produktionsvärlden att relatera till. Jag utmanas verkligen av att man inte kommer långt med att bara argumentera för människans välbefinnande – man måste också se och lära sig om den komplicerade helheten som arbetsliv utgör.

Vad har du för framtidsplaner?

– Jag vill fortsätta ha ett kommunikativt arbete där jag förmedlar grundkunskaper och utbyter tankar med alla möjliga generationer och erfarenhetsnivåer om hur vi ska kunna skapa framtidens goda arbete! Jag vill också bidra till att fler kan förstå vad exakt social hållbarhet innebär, för just nu är dess innebörd ganska elastisk och många som kan påverka arbetsplatsutformning vet inte hur de ens ska börja förhålla sig till ämnet.

Hur fick du reda på att AFA Försäkring har ett post doc-stöd?

– Både genom att ha hört om det under tidigare år, och att en kollega från ett annat lärosäte tipsade mig per e-post.

Vad var det som fick dig att söka AFA Försäkrings post doc-stöd?

– Det var återigen tur och timing. Det har varit en svår resa att börja förstå hur man ska förhålla sig till social hållbarhet som forskare, lärare och ingenjör. Men jag började uppleva en begynnande klarhet ungefär i samma veva som det blev dags att ansöka, och jag måste säga att skrivprocessen för att förklara vad jag ville göra var en stor hjälp för att nå ytterligare klarhet, att sätta ord på det fick det att mogna fram lite mer (fast jag tycker det kan mogna ännu mer).

Hur gick det till att ansöka?

– Jag hörde av mig till kollegor på några lärosäten i andra länder och frågade om de ville samarbeta med mig i den här typen av forskning på sikt, och de var vänliga nog att skriva avsiktsbrev till min ansökan. Parallellt med detta skrev jag själva ansökan och fick formulera vad som utgjorde ämnet, syftet och sättet att nå fram till framtidsvisionen.

På vilket sätt kommer stödet att påverka din forskning?

– Det utgör en högre grad av handlingsfrihet för att söka efter svaren på hur vi ska förstå och närma oss en socialt hållbar arbetsvärld. Med det här stödet kan jag kanske driva min tes att social hållbarhet måste stärkas till att vara en drivkraft för att påverka och ändra i helheten också.

Har du tidigare fått stöd för din forskning?

– Jag har tidigare sökt och fått stipendium under min doktorandtid som gästforskare på Ryerson University i Toronto, Kanada. Det var enormt givande på många sätt, och gjorde stor skillnad för inriktningen på min forskning.

 

Fakta:

Född: 1981 i Mölndal.
Familj: Mor, far, bror, en bonusmormor som varit med sedan jag föddes, och en stor härlig släkt på bägge sidor.
Anställning: Forskarassistent på avd Produktionssystem, Inst för produkt- och produktionsutveckling, Chalmers.
Utbildning: Civilingenjör i Teknisk design 2005, tekn. dr. i Produktionsergonomi 2011.
Intressen: Dans av alla möjliga slag, klädsömnad, resor, idrott, roller derby (som publik), religion, språk och matlagning. Och ibland designar jag strumpor för företaget Sock It To Me.