Miljonstipendium till ung cancerforskare

Läkaren Sigrid Carlsson har fått ett stipendium på 1 miljon kronor från AFA Försäkring för att forska om screening för prostatacancer. Målet är att ta fram en ny metod som ska öka screeningens träffsäkerhet och på så sätt minska de negativa konsekvenserna.

Sigrid Carlsson forskar om screening för prostatacancer, så kallad PSA-screening. Ambitionen är att ta fram ett nytt, bättre sätt att screena för prostatacancer. Carlsson är född 1982 och uppvuxen i Göteborg. Hon utbildade sig till läkare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och doktorerade i urologi 2010. Idag studerar hon folkhälsovetenskap vid Harvard School of Public Health i Boston samtidigt som hon forskar vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland svenska män och den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död bland män. I slutet av 1980-talet blev det möjligt att upptäcka prostatacancer tidigt genom blodprovet PSA (prostata-specifikt antigen). PSA-screening har i studier halverat dödligheten i prostatacancer. Metoden riskerar dock att upptäcka små, ofarliga tumörer som inte hade gett sig tillkänna under mannens livstid. Eftersom behandlingen med operation eller strålning kan leda till urinläckage och allvarligt skada den erektila förmågan, skulle en mer träffsäker screeningmetod kunna leda till förbättrad livskvalitet för många män. Idag beräknas mer än hälften av alla män i Sverige mellan 50 och 70 års ålder ha mätt sitt PSA-värde.

– Jag vill redesigna screeningen. Jag är övertygad om att vi kan dramatiskt minska de negativa konsekvenserna och öka livskvaliteten hos de män som löper risk att drabbas av prostatacancer, säger Sigrid Carlsson.

Stipendiet gör det möjligt för Sigrid Carlsson att fortsätta sin forskning om prostatacancerscreening vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i två år. Med hjälp av magnetkamera och genom att undersöka nya biomarkörer och genetisk variation är det möjligt att förbättra träffsäkerheten och minska antalet onödiga behandlingar. I projektet, som är ett amerikanskt-svenskt samarbete med urologienheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kommer hon också utvärdera hur mäns livskvalitet påverkas av en ny screeningstrategi, samt utveckla ett beslutsstöd för män som överväger PSA-screening.

– Prostatacancer är ett stort folkhälsoproblem. Sigrid Carlsson är en ung, lovande forskare som vi bedömer har möjlighet att utveckla och förbättra ett viktigt område inom vård och folkhälsa och på så sätt förbättra livet för många män, säger Hans Augustson, chef för FoU-beredningen på AFA Försäkring.