Så söker du postdoc-stöd

AFA Försäkrings post doc-stöd kan sökas av dig som disputerat under de senaste fem åren och senast 30 augusti 2018. Stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med start 1 januari 2019. Under denna period ska den som tilldelas stödet göra en eller flera vistelser vid ett utländskt lärosäte. För att tilldelas stödet ska du vara anställd vid svenskt universitet eller högskola, du behöver dock inte vara anställd vid ansökningstillfället. Institutionen beslutar om anställningsform och anställningsvillkor.

Ansökningarna granskas av en expertgrupp med bred vetenskaplig kompetens inom arbetsmiljöområdet. Gruppen lämnar därefter en rekommendation till AFA Försäkring som beslutar om vem som tilldelas post doc-stödet.

Ansökan ska vara inkommen senast 21 juni 2018 kl. 24:00. För sent inkomna ansökningar behandlas ej.


Din ansökan ska innehålla:

1. Meritförteckning

2. En beskrivning av hur post doc-stödet ska utnyttjas – vilken/vilka forskningsmiljöer/forskningsgrupper som eventuellt är vidtalade. Dessutom ska förväntningarna på samarbetet på kort och lång sikt beskrivas, likaså hur kunskapen kan komma arbetslivet till nytta (max tre sidor).

3. Framtida planer och ambitioner för hur dessa medel ska stödja den fortsatta forskarkarriären (max två sidor).

4. Intyg från egen institution eller från medelsförvaltare i det fall post doc-stöd beviljas (max en sida).

5. Intyg från utländsk institution/institutioner där de postdoktorala studierna och forskningen ska bedrivas.

Mer information om AFA Försäkrings FoU-områden hittar du under rubrikerna Forskning och AFA Försäkring som forsknings- och utvecklingsfinansiär.


Här ansöker du:
Ansökan görs via AFA Försäkrings FoU-portal.


Ytterligare upplysningar:

Maria Schütt, tel. 08–696 49 74,
maria.schutt@afaforsakring.se
Monica Heljebrandt, tel. 08–696 48 92
monica.heljebrandt@afaforsakring.se