Postdoc-stöd på 2 miljoner kronor

UTLYSNINGEN FÖR 2019 ÄR STÄNGD. AFA Försäkring utlyser ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor inom området hälsa. Årets stöd riktar sig till dig som forskar inom rehabilitering och återgång i arbete.

Arbetsmarknadens parter finansierar genom AFA Försäkring forskning och utveckling om arbetsmiljö och hälsa. Ett exempel på det är vårt postdoc-stöd. Med 2019 års stöd vill vi bidra till kompetensutveckling inom området hälsa kopplad till arbetslivet.

Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Stödet gör det möjligt för den som tilldelas det att fördjupa sina kunskaper inom ett område och att knyta kontakter för den fortsatta karriären. Därför ska en längre period av postdoc-tiden genomföras på ett utländskt lärosäte.

Årets postdoc-stöd tilldelas en sökande som forskar inom hälsoområdet med inriktning rehabilitering och återgång i arbete. Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar ska vara tillämpbar i arbetslivet och komma till praktisk nytta i en nära framtid.

Vem kan söka stödet?
Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat under de senaste tre åren eller kommer att göra det senast den 1 september 2019. Stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus, dock behöver du inte vara anställd vid ansökningstillfället. Tilldelas du postdoc-stöd beslutar institutionen om anställningsform och villkor.

Ansökan
För att kunna skicka in en ansökan måste du som söker registrera ett användarkonto hos AFA Försäkring via afaforsakring.se/forskning och rubriken Logga in till FoU-portalen. Den som redan har ett användarkonto kan bara logga in och gå vidare. Instruktioner hittar du i FoU-portalen.

Ansökan skrivs på svenska eller engelska. Ansökan omfattar grunduppgifter och fem obligatoriska bilagor.

1. CV
2. En beskrivning av hur postdoc-stödet ska användas – vilken/vilka forskningsmiljöer/forskningsgrupper och projekt som eventuellt är vidtalade. Dessutom ska förväntningarna på samarbetet beskrivas, på kort och lång sikt (max tre sidor).
3. Framtida planer och ambitioner för hur dessa medel ska stödja den fortsatta forskarkarriären (max två sidor).
4. Intyg från egen institution eller intyg från medelsförvaltare (max en sida).
5. Intyg/inbjudningsbrev från utländska institutioner där de postdoktorala studierna och forskningen ska bedrivas.

Tidplan
Utlysningen av postdoc-stödet startar den 16 april. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 17 juni 2019 kl. 24:00. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om vem som tilldelas AFA Försäkrings postdoc-stöd lämnas tidigast vecka 43.
Beslut delges per e-post. Postdoc- stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med början den 1 januari 2020.

Projektadministration
Styrgruppen för postdoc-stödet utgörs av representanter för AFA Försäkring och arbetsmarknadens parter. Till styrgruppen knyts en rådgivande expertgrupp som bedömer ansökningarna och ger rekommendationer till styrgruppen som beslutar om vem som tilldelas postdoc-stödet.

Kontakt
Ytterligare information om postdoc-stödet och utlysningen lämnas av AFA Försäkrings FoU-avdelning.

Emma Aronsson, handläggare, tfn: 08–696 44 39
emma.aronsson@afaforsakring.se

Monica Heljebrandt, administratör: tfn: 08–696 48 92
monica.heljebrandt@afaforsakring.se

 

Läs mer om tidigare tilldelade postdoc-stöd från AFA Försäkring